Ajudes per a famílies monoparentals

Són un nou model de família amb necessitats diferents i, per això, tenen algunes ajudes concretes

La família monoparental és aquella que està formada per un adult —pare o mare—, que està a càrrec d'un o diversos dels seus fills, naturals o adoptats.

En aquest tipus de família entren, per tant:

  • Els homes o dones que afronten la maternitat o la paternitat en solitari, sigui mitjançant embaràs natural, reproducció assistida o adopció i, en casos puntuals, també els que es duen a terme a l'estranger per gestació subrogada (ja que aquesta opció no és legal al nostre país).
  • Les famílies formades per un cònjuge vidu i els fills (a partir de dos fills, a més, la família és nombrosa).
  • Les famílies formades per un pare o mare separada o divorciada que es queda a càrrec dels fills sense que hi hagi custòdia compartida.

Avui dia, les famílies monoparentals són un model de família més i una tendència a l'alça en què predominen les dones. Segons l'informe “Mujer con responsabilidades familiares no compartidas y empleo”, de la Fundació Adecco, les famílies monoparentals han augmentat un 78% en els darrers anys, i d'aquestes, 9 de cada 10 estan encapçalades per dones.

El més difícil per als progenitors de les famílies monoparentals és organitzar feina i família, és a dir, conciliar, ja que estan sols per fer-se càrrec dels infants i només disposen dels seus ingressos, i així és difícil acollir-se a una reducció de jornada que també redueix els ingressos i, encara més, demanar una excedència.

Ajudes per a mares solteres:

Com que les famílies monoparentals són relativament recents, encara no hi ha gaires ajudes per a aquest col·lectiu, tot i que, en general, hi ha més facilitats per a les mares solteres que per als homes que afronten la paternitat en solitari.

Hi ha dos tipus d'ajudes a les quals poden optar les famílies monoparentals: les que estableixen les diferents comunitats autònomes a escala general i alguns ajuntaments, i les estatals.

Tot el contingut de Baby Planner, a la teva app de BBVA