Bessons, trigèmins: ajudes per part múltiple

El naixement de dos o més fills de cop obliga a reajustar el pressupost familiar. T'expliquem els drets i les ajudes en cas de part múltiple

L'arribada de bessons multiplica pràcticament per dos la despesa que ocasiona el naixement d'un fill: dues cadires de cotxe, dos bressols, dues gandules, roba, bolquers... Per alleujar una mica les despeses, hi ha algunes ajudes específiques per a parts múltiples. A més, en algunes mesures de conciliació es té en compte aquesta circumstància especial per facilitar l'atenció dels infants durant els primers mesos.

Mesures de conciliació

Dues setmanes més de baixa maternal per cada fill a partir del segon

En cas de part múltiple, les 16 setmanes de baixa maternal s'amplien afegint-hi dues més per cada infant a partir del segon (18 setmanes si són bessons, 20 si són trigèmins, etc.). 

Dos dies més de permís de paternitat per cada fill a partir del segon

El permís de paternitat de quatre setmanes s'amplia dos dies més per cada fill a partir del segon, en els supòsits de part, adopció i acolliment múltiples.

Doble permís de lactància

La durada del permís de lactància s'incrementa proporcionalment en els casos de part múltiple (amb dos fills es duplica, amb tres fills es triplica). És a dir, per exemple, la mare (o el pare) de bessons pot absentar-se del treball durant dues hores o entrar o sortir una hora més tard o, si el conveni col·lectiu té en compte l'opció o l'empresa està d'acord, acumular les hores de lactància i allargar la baixa maternal (se sumaria aproximadament un mes).

Ajudes econòmiques per part múltiple


Les famílies que tenen dos o més fills de cop poden accedir a algunes ajudes econòmiques:

Ajudes estatals

L'ajuda per part múltiple és un pagament únic per part o adopció múltiple que es dona a totes les famílies, sense tenir en compte els ingressos. La quantia es calcula cada any en funció del salari mínim interprofessional (SMI) i el nombre de fills nascuts o adoptats a la vegada.

  • Si es tenen 2 fills: es multiplica per 4 l'SMI.
  • Si es tenen 3 fills: es multiplica per 8 l'SMI.
  • Si es tenen 4 fills o més: es multiplica per 12 l'SMI.

El 2017, l'ajuda en els parts de dos infants va ser de 2.830,80 euros, en els de tres va ser de 5.661,60 euros i a partir de quatre nadons nascuts en el mateix part va ser de 8.492,40 euros.

Si algun dels nadons està afectat per una discapacitat igual o superior al 33%, computa com el doble. És a dir, si neixen dos fills i un d'ells té discapacitat, es dona ajuda per tres fills.

Beneficiaris

L'ajuda la pot demanar qualsevol dels pares a les oficines de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) de la localitat on visqui la unitat familiar.

  • Si viuen junts, els pares s'han de posar d'acord sobre qui la demana. Si no arriben a un acord, es concedeix per sistema a la mare.
  • Si no viuen junts, es concedeix al progenitor que té la guàrdia i custòdia.

Subsidi especial de maternitat

A més de la prestació que correspon durant la baixa maternal, en cas de part múltiple es cobra un subsidi especial addicional per cada fill equivalent a sis setmanes de baixa maternal. És a dir, en cas de bessons es cobra la baixa maternal de 18 setmanes més un subsidi equivalent a sis setmanes més. En cas de trigèmins es cobra la baixa maternal durant 20 setmanes més un subsidi equivalent a 12 setmanes més.

L'ajuda estatal per part múltiple es concedeix a totes les famílies sense tenir en compte els ingressos

Tot el contingut de Baby Planner, a la teva app de BBVA