L'economia el 2023

Davant les perspectives existents fa uns mesos, el 2022 està acabant amb sorpreses positives en termes d'activitat en les economies avançades. Malgrat l'entorn d'enorme incertesa en què ens hem mogut aquest any, conseqüència de la guerra a Ucraïna i el seu impacte sobretot en el preu i subministraments d'energia, l'activitat global s'ha mostrat força resistent i millor de l'esperat.

Aquesta resiliència és conseqüència fonamentalment de quatre factors. El primer, el coixí d'estalvi acumulat durant la pandèmia, que ha estat una característica comuna a molts països. Segon, la fortalesa del mercat de treball, tal com es reflecteix en la reduïda taxa d'atur de les principals economies desenvolupades i el dinamisme en la creació de llocs de treball. Tercer, una millora en els preus de l'energia i altres primeres matèries força generalitzada des de l'estiu, que ha començat a reflectir-se en una desacceleració dels preus de producció. Quart, la flexibilitat i capacitat d'adaptació de les empreses davant tantes incerteses i el xoc energètic. Tot això ha permès mantenir un bon ritme de creixement del consum, malgrat la pèrdua de poder adquisitiu per l'elevada inflació.

Davant d'aquestes circumstàncies, d'acord amb les previsions de BBVA Research, el creixement de 2022 s'ha revisat a l'alça en pràcticament totes les geografies i, per tant, suposa un bon punt de partida per arrencar l'any 2023. En qualsevol cas cal ser prudents, els riscos segueixen sent nombrosos i el creixement de l'any vinent quedarà per sota del potencial. 

Malgrat que l'activitat es comporta millor de l'esperat i que es redueix la probabilitat d'entrar en una recessió, les economies avançades estan en una fase de clara desacceleració, segons assenyalen els indicadors avançats. 

A Europa estem més confiats que no es produiran restriccions d'oferta d'energia, tenint en compte l'elevat nivell de reserves de gas, la reducció del consum d'energia i la diversificació d'altres fonts de subministrament. No obstant això, a causa de l'elevada inflació (que redueix significativament la renda disponible) i l'efecte de l'augment dels tipus d'interès per part del BCE, no pot descartar-se que es produeixin caigudes moderades de l'activitat durant el quart trimestre de 2022 o el primer de 2023. En el conjunt de 2023 el PIB de l'eurozona pràcticament s'estancarà respecte al 2022 (-0,1%), d'acord amb les nostres previsions.

Als Estats Units, la recessió tècnica podria venir una mica més tard, durant el segon trimestre de 2023, induïda per la restricció monetària que està imposant la Reserva Federal per poder tallar la inflació i evitar un desancoratge d'expectatives. En qualsevol cas, seria curta i de baixa intensitat, de manera que per al conjunt de 2023 esperem un creixement del PIB del 0,5%. 

A més, tant a Europa com als EUA EUA hi ha diverses fortaleses per esperar una recessió suau, en cas que es produeixi. A diferència d'altres crisis, no s'observen desequilibris importants, excepte en alguns mercats com, per exemple, els preus d'habitatge en alguns països o l'endeutament d'un percentatge manejable d'empreses, que tindran més dificultats per afrontar tipus d'interès a l'alça. Per part seva, els balanços bancaris estan en una posició de solidesa, per la qual cosa no s'esperen restriccions creditícies. 

Escriuen:
Sonsoles Castillo, responsable d'anàlisi econòmica i financera BBVA Research, i Rafael Doménech, responsable d'Anàlisi Econòmica BBVA Research i catedràtic d'Anàlisi d'Economia a la Universitat de València.