Anàlisi de l'actualitat dels mercats

Podcast Module
15/09/2022

L'entorn de riscos continua complicat

Analitzem l'evolució dels mercats financers.
00.00
04:44

Entorn agressiu

Analitzem l'actuació dels bancs centrals després d'un trimestre complex.