Anàlisi de l'actualitat dels mercats

Enrique Marazuela, CFA CAd, director d'inversions de Banca Privada de BBVA.

Puja la incertesa

19/07/2021

Si d'alguna cosa podem estar segurs, és que el mercat passarà per moments d'eufòria i de pànic, on els preus semblaran un absurd, vistos retrospectivament. El pitjor és que aquests moments, que semblen una oportunitat, es reconeixen un cop passats. Quan s'esdevenen exagerades incerteses, en el cas del pànic, o infundades certeses, en el cas de l'eufòria, aquestes suposen raons de pes per justificar cotitzacions absurdes. Per això, nosaltres som partidaris de recomanar invertir amb un objectiu de llarg termini, amb carteres estables, de manera que només ajustem els rangs tàctics a les circumstàncies de mercat, però no el propi equilibri dels riscos de la inversió. 

Fa setmanes que comentem la incidència de la variant Delta del coronavirus, però els mercats no havien reaccionat d'una manera tan contundent com ho han fet recentment. És cert que no és l'única incertesa, sinó que se'n van acumulant d'altres sobre la taula, com ara les tensions entre la Xina i els Estats Units, per no esmentar també Rússia, i l'evolució de la inflació. 

Dit això, la variant Delta passarà factura tant a l'economia com als mercats, atès que ja s'està veient que té entitat suficient per posposar moltes mesures tendents a la recuperació de la mobilitat, amb les conseqüències que això té sobre l'activitat. Però insistim en la idea de les setmanes passades: l'erradicació del virus no és un camí pla ni rectilini, sinó amb clots i corbes, com és el cas d'aquesta variant, però continuem mantenint com a hipòtesi central la immunització de grup gràcies a la vacunació. Ja va dir Sèneca que pel camí difícil s'arriba a les estrelles.

Pel que fa a la inflació, la setmana passada vam tenir un nou gerro d'aigua freda, ja que als Estats Units aquesta variable va assolir el nivell de 5,4% el juny, des del 5,0% el mes anterior. Les autoritats econòmiques del país nord-americà van fer un esforç per transmetre que aquestes xifres són transitòries i que, per això, no actuaran com si fossin estructurals. Nosaltres compartim la idea que aquestes elevades xifres responen a raons no recurrents i que tendiran a moderar-se amb el pas del temps, però les nostres previsions apunten que estarà en el 3,5% al final d'aquest any i en el 2,5% al final del vinent. La nostra projecció a llarg termini ens alerta que, en aquesta dècada, la seva mitjana estarà un punt percentual per sobre del que van estar en l'anterior; en la dècada anterior, aquest indicador va tenir una mitjana d'1,7% als Estats Units i d'1,3% a la Unió Europea. 

El que sembla una contradicció és que amb els repunts de la inflació hàgim vist reduccions en la rendibilitat dels bons, que, en el cas dels Estats Units, està al voltant de l'1,30% i a Alemanya gairebé al -0,40%. Creiem que, en aquest cas, el que ha pesat en l'ànim dels operadors no han estat tant les xifres recents de la inflació, sinó les conseqüències que puguin tenir les noves variants del coronavirus. Insistim, a més, en la idea que no és d'esperar cap daltabaix en el mercat de bons mentre estiguin vigents les actuals polítiques monetàries. Tot i això, ens sembla que els bons no ofereixen valor als inversors des d'un punt de vista del binomi rendibilitat/risc, per la qual cosa aconsellem als nostres inversors que estiguin infraponderats.

Les accions sí que es van ressentir, tot i que cal veure les caigudes a la llum dels forts repunts que han tingut les cotitzacions enguany. Els retrocessos estan fent efecte en els sectors que més es van beneficiar de la recuperació de la mobilitat, bàsicament cícliques i companyies clàssiques (per utilitzar un terme oposat a les tecnològiques). Nosaltres continuem pensant que el mercat té potencial en les circumstàncies actuals, encara que estiguem en moments d'incertesa, per la qual cosa no hem variat la nostra sobreponderació. 

El dòlar continua en la zona d'1,18, que pensem que és un punt neutre mentre no variïn les circumstàncies, per la qual cosa tenim una posició neutral respecte d'aquest. El petroli va tenir una brusca caiguda, no només perquè els països de l'OPEP+ (l'OPEP tradicional més Rússia) van arribar finalment a l'acord d'augmentar la producció i reassignar quotes, sinó especialment per les pors que la desacceleració sigui més intensa a conseqüència de les variants del virus.

En síntesi, les variants del virus preocupen els mercats, tal com hem vist en l'avenç de preus dels bons, els retrocessos dels de les accions i de les primeres matèries. Nosaltres no variem la nostra visió d'erradicació de la pandèmia gràcies a la vacunació i pensem que les variants són part de la dificultat del camí, però no un impediment; per la qual cosa mantenim la nostra visió constructiva en accions i cauta en bons. Aprofitaríem retallades significatives per incrementar posicions en aquesta classe d'actiu.