Anàlisi de l'actualitat dels mercats

Álvaro Manteca, responsable d'Estratègia de BBVA Banca Privada.

Una primera part del mes d'agost per a la història

15/08/2021

La primera meitat del mes d'agost ha estat extraordinària per a les borses europees. De fet, cap dia de la primera quinzena del mes s'ha tancat amb caigudes en els mercats de renda variable del Vell Continent, una cosa que no passava des de l'any 1999.

Les raons són diverses, però n'hem de destacar quatre: la primera és d'índole sanitària i té a veure amb l'aparent control de l'onada delta del coronavirus a la regió i a la demostració que, fins ara, la retirada gairebé total de les restriccions al Regne Unit no ha provocat el temut repunt dels contagis. Aquest aspecte és molt important, ja que permet tenir l'esperança que el procés de vacunació, per si mateix, podria ser suficient per mantenir a ratlla la malaltia.

En una altra ordre de coses, la forta generació d'ocupació als Estats Units durant el mes de juliol va permetre apuntalar les expectatives de recuperació econòmica a l'altra banda de l'Atlàntic i va afavorir especialment els sectors relacionats amb la reobertura econòmica, que havien quedat ressagats durant els mesos de juny i juliol. 

En tercer lloc, les dades d'inflació conegudes el juliol, tant a Europa com als Estats Units, semblen avalar la tesi que estem davant un fenomen transitori, que hauria de deixar pas a un creixement més moderat dels preus durant els pròxims mesos i, per tant, permetre als bancs centrals el manteniment dels elevats estímuls monetaris actuals.

Finalment, hem assistit a una campanya de presentació de resultats empresarials estel·lar, que, a més d'apuntalar els preus de les accions, ha contribuït a abaixar les valoracions borsàries a uns nivells més confortables, sobretot a Europa, que veu que les seves empreses estan superant les previsions dels analistes en ni més ni menys que un 32% durant el segon trimestre de l'any.

En definitiva, els elements que han impulsat el comportament alcista dels mercats borsaris des del mes de març de 2020 continuen estant plenament vigents. A saber, uns tipus d'interès tan baixos que obliguen els inversors a apostar de forma majoritària pels actius de risc, sobretot en un entorn d'elevada inflació. Així mateix, la liquiditat i els estímuls fiscals i monetaris continuaran sent abundants els pròxims mesos, mentre que el creixement econòmic continuarà durant alguns trimestres més per sobre del seu potencial a llarg termini.

I què dir de la segona part del mes d'agost? Ja que és probable que no sigui tan favorable com la primera, atès que s'estan acumulant alguns factors d'incertesa. En efecte, no són pocs els temors que estan augmentant entre la comunitat inversora. El principal, òbviament, té a veure amb l'extensió de la variant delta del coronavirus: fins ara no ha tingut gaire incidència econòmica, però això podria canviar amb les restriccions més estrictes que s'estan aplicant en moltes zones d'Àsia, que va ressagada en el procés de vacunació. A més, l'elevada capacitat d'infecció de la variant probablement farà augmentar el llindar d'immunitat de grup força per sobre del 70% que s'havia calculat.

D'altra banda, la decebedora bateria de dades macroeconòmiques publicada a la Xina, juntament amb l'enfonsament de la confiança del consumidor als Estats Units, ens alerten també de la pèrdua d'impuls econòmic a tots dos països. Encara que part d'aquesta debilitat s'hauria de veure compensada per Europa i els emergents no asiàtics, és evident que hem deixat enrere el punt de més creixement econòmic mundial. 

Altres fonts de preocupació són la situació geopolítica a l'Afganistan, les encara elevades taxes d'inflació i el previsible inici de la retirada dels estímuls monetaris a la part final de l'any per part de la Reserva Federal.

Tal com es pot veure, no són poques les incerteses que tenim sobre la taula en aquests moments, i el baix volum de contractació, característic dels períodes estivals, però especialment rellevant el 2021, pot contribuir que es registrin increments puntuals de la volatilitat, sobretot si tenim en compte que el 15 d'agost va fer 135 dies feiners que el mercat no ha retrocedit almenys un 5%, la sèrie més llarga dels últims quatre anys.