Anàlisi de l'actualitat dels mercats

Enrique Marazuela, CFA CAd, director d'inversions de Banca Privada de BBVA.

El dolent (macro) és bo (per als mercats)?

07/06/2021

La pandèmia continua evolucionant de conformitat amb les mateixes dinàmiques de les setmanes anteriors: avenços importants en les vacunacions dels països desenvolupats i una situació que va millorant en algunes àrees de països emergents. La tesi dels mercats respecte del virus no ha variat; continuen pensant que les vacunes actuals són capaces de combatre les variants existents del virus SARS-Cov-2. Les primeres investigacions sobre la soca índia apunten que, malgrat ser molt més contagiosa, no és resistent a les vacunes. Mantenim la nostra idea que la pandèmia quedarà erradicada de les principals àrees econòmiques del món abans del final de 2021. No obstant això, insistim que no serà un camí fàcil, sinó ple de sots i de corbes.

Els mercats continuen molt pendents de l'economia, i ja no tant del creixement, que sembla sòlid i indiscutible, sinó de la inflació. Per això no ens ha de sorprendre el que comentàvem la setmana passada: que el dolent (pel que fa a notícies econòmiques, la macro que esmentàvem en el títol) és bo (per als mercats), perquè els operadors l'interpreten com una demora de mesures no tan laxes de política monetària, que mai no són una bona notícia en si mateixa. La setmana passada va decebre la dada de creació de llocs de treball als Estats Units i va provocar que les rendibilitats dels bons del Tresor amb venciment a 10 anys, que són les que es prenen com a referència, retrocedissin fins a l'1,55%, una cota no vista des de mitjan abril d'aquest any. La rendibilitat del Bund, el bo alemany amb venciment a 10 anys i que és la referència per antonomàsia d'Europa, va aprofundir en la seva rendibilitat negativa fins al -0,21%. La nostra opinió continua sent la mateixa: veiem pujades de rendibilitats dels bons en el mitjà i llarg termini, i la seva correlativa caiguda de preus, per la qual cosa mantenim la nostra infraponderació en aquesta classe d'actius.

Per part seva, les borses mundials van registrar pujades lleus, d'una mica més del 0,5%, a la vista d'aquestes dades econòmiques menys pròsperes, ratificant aquesta idea que el que és dolent per a l'economia és bo per als mercats. Creiem que és important subratllar que, per bé que nosaltres acceptem aquesta tesi, creiem que només és vàlida en el curt termini, ja que en el mitjà i en el llarg termini, que són els rellevants per als inversors, l'important és el bon comportament de l'economia, l'autèntic motor de les pujades borsàries. Per geografies, les borses emergents van tornar a ser les guanyadores a causa de la debilitat del dòlar, al retrocés de les rendibilitats dels bons en aquesta divisa i a la fortalesa dels preus de les primeres matèries. Continuem mantenint la nostra sobreponderació en les accions.

En síntesi, els mercats mantenen la tranquil·litat davant la pandèmia i no semblen desorientats a la vista d'un informe que afirma que la variant índia no és resistent a les vacunes actuals. La tesi vigent continua sent que l'erradicació és una qüestió de temps. Els mercats continuen en mode “el dolent (econòmic) és bo (per a ells)”, una tesi acceptable en alguns moments, però clarament errònia en el llarg termini. La setmana passada va haver-hi decepció amb les dades macroeconòmiques nord-americanes i això va provocar pujades de preus tant de bons (i la seva correlativa baixada de rendibilitat) com d'accions. No hem variat el nostre posicionament infraponderat en bons i sobreponderat en accions.