Anàlisi de l'actualitat dels mercats

Roberto Hernanz, responsable de mercats de BBVA Banca Privada.

Perspectives per al segon semestre

02/08/2021

La virulència de la variant delta suposa un contratemps. Els nous casos de COVID-19 estan augmentant en l'àmbit mundial, però els governs dels països desenvolupats no han tornat a imposar mesures severes de restricció a la mobilitat fins ara, ja que es mantenen altes taxes de vacunació, així com taxes baixes de mortalitat i nivells d'hospitalitzacions continguts. En els mercats emergents, tanmateix, les restriccions imposades per contenir la propagació de la variant delta ja representen un obstacle per al creixement, especialment al sud d'Àsia, mentre que les exportacions de tecnologia poden mantenir el nord de la regió oriental relativament aïllada d'aquesta conjuntura. El nostre escenari central continua sent el del progressiu control epidemiològic. Entenem la variant delta com un contratemps que posposarà la data de finalització d'aquest malson, però que no el qüestiona.

Des del punt de vista econòmic, mantenim la nostra convicció d'una forta recuperació mundial. El PIB global creixerà el 6,3% el 2021 i el 4,7% el 2022, després de cedir al voltant del 3,2% el 2020. La reobertura econòmica, afavorida per la vacunació creixent, així com els estímuls han permès una ràpida recuperació i han reforçat les perspectives de creixement mundial. En aquest sentit, pensem que el millor encara ha d'arribar en el Vell Continent, ja que es troba en un moment del cicle més jove, una maduresa més gran als EUA i la Xina començant a virar cap al seu natural creixement tendencial. És cert que encara tenim catalitzadors que impulsaran l'activitat, com ara la transformació en consum de les elevades i inusuals taxes d'estalvi, la mobilitat addicional que generi l'erradicació total del virus, la desaparició dels colls d'ampolla en els processos productius, etc. però els estímuls fiscals han sigut tan colossals el 2021 que necessàriament deixaran un buit. 

A més de la pandèmia, les elevades taxes d'inflació actuals són un focus de preocupació per als mercats d'actius. La recuperació està sent tan ràpida que està generat colls d'ampolla i paràlisis temporals en els subministraments. L'escassetat d'inventaris i algunes cadenes de producció una mica oxidades estan provocant repunts conjunturals en els preus. S'espera una moderació a mitjà termini, en la mesura que l'oferta reaccioni al recent augment de la demanda, però la inflació es mantindrà per damunt de l'esperat i del registrat en la dècada anterior. En aquest sentit, estimem que la mitjana de la inflació se situarà aproximadament un punt per damunt de la mitjana de la dècada anterior, que va ser d'un 1,3% en euros i un 1,7% en dòlars. El canvi d'aproximació dels bancs centrals als objectius d'inflació, els efectes temporals de la transició energètica, la menor eficiència global a causa dels frens de la globalització són alguns factors que expliquen la nostra previsió.

Els bancs centrals seguiran mantenint una política monetària molt laxa en la mesura que li ho permeti la inflació i que, tal com hem dit més amunt, serà durant un temps dilatat. Però hi ha un altre argument de pes i és l'objectiu simètric dels preus, un esdeveniment que, segons la nostra opinió, ha marcat un canvi significatiu respecte al passat. La política monetària anirà perdent gradualment laxitud, començant per la via de les quantitats (per exemple, l'anunci del “tapering” de la Reserva Federal de cara al mes de setembre) abans que per la via dels preus, és a dir, apujant els tipus d'interès. En aquest sentit, no pronostiquem que hi hagi pujades en els tipus d'interès de referència ni el 2021 ni el 2022. Sí que esperem moviments de taxes el 2023 en el cas dels Estats Units, però seran moderades, des de la forquilla del 0,0%-0,25% actual fins al rang 0,50%-0,75%; a Europa no esperem pujades aquest any. Com veiem l'escenari de tipus baixos segueix vigent per un temps indeterminat, encara que evidentment l'escenari de risc és de tipus a l'alça.

Els bons tenen rendibilitats excessivament baixes, que s'expliquen per la contundent actuació dels bancs centrals. En la mesura que esperem una continuïtat en aquesta no visualitzem daltabaixos en aquells. Aquesta falta d'amenaça de cataclisme no ens ha de fer oblidar que el binomi rendibilitat/risc que ofereix a l'inversor aquesta classe d'actiu és molt desfavorable i asimètrica, per la qual cosa recomanem cautela i infraponderació en bons governamentals, especialment en les emissions de més solvència. No descartem que es puguin guanyar diners amb moviments a curt termini, però la perspectiva a mitjà termini és que generaran minves de la capacitat adquisitiva dels inversors. 

En Renda Variable, seguim tenint sòlides evidències de la fortalesa de la tendència alcista de les borses mundials i, amb els temors inflacionistes aparcats, es donen les circumstàncies propícies perquè aquesta tendència se segueixi desplegant. Ja hem vist amb quina fortalesa es recompon el mercat davant qualsevol caiguda lleu. Reiterem el nostre convenciment de mantenir una preferència pels actius de risc durant la segona meitat de 2021, malgrat els elevats nivells que han assolit alguns índexs borsaris. No obstant això, cal indicar que la part fàcil de la recuperació de les borses ja s'ha produït, fet que implica que haurem d'estar preparats per assumir un posicionament més equilibrat a mesura que ens acostem a l'any 2022 i, en qualsevol cas, esperar uns més nivells de volatilitat d'ara endavant.

2021 es va iniciar amb un biaix de sectors i estils molt diferent al de 2020, amb pujades de les companyies de valor, cícliques i de petita capitalització, precisament les ventafocs de 2020. L'aparició de la variant delta del coronavirus i els dubtes que ha suscitat respecte al creixement ha fet que tornin a tenir protagonisme les estrelles de 2020, és a dir, els negocis de tecnologia i de creixement. Llevat que es resolgui dràsticament la variant delta, recomanem tenir ambdós biaixos perquè tenen l'avantatge d'estar molt descorrelacionats, i per això proporcionen els beneficis de la diversificació.

Finalment, la cotització actual de l'euro es troba en el seu punt d'equilibri davant el dòlar i oscil·larà al so del signe de les notícies, malgrat que la seva paritat de poder de compra estigui a prop d'1,30 dòlars per euro. Recomanem als inversors basats en euros aprofitar moments de debilitat del bitllet verd per prendre posicions, no tant per l'expectativa de plusvàlues, sinó més aviat per la protecció que ofereix en els moments de pànic; recordem que l'única certesa que els mercats ofereixen és que sempre hi haurà esdeveniments irracionals, ja sigui d'eufòria o de pànic.