Evolució dels mercats financers el 2020

Avancem les previsions per a aquest any.
Anar a Perspectives 2020

Resum de l'evolució dels mercats

Per Enrique Marazuela.

 • El 2020 parteix d'una base millor que el 2019, ja que ha acabat la desacceleració econòmica, els riscos globals han exclòs els escenaris més dràstics i hi haurà estabilitat monetària en nivells molt laxos.
 • Reiterem la importància de la diversificació. Recomanem als nostres clients que tinguin totes les classes d'actius, en les proporcions que siguin congruents amb el seu perfil de risc i les seves metes i objectius.
 • Estem infraponderats en deute públic europeu, central i perifèric, neutrals en bons corporatius i sobreponderats en bons emergents, especialment els denominats en moneda local i els d'emissors asiàtics. Som constructius en renda variable.
 • La sostenibilitat és molt més que una moda per a les companyies que tenen aquesta etiqueta, és una tendència que ha vingut per quedar-se i que afectarà totes les classes d'actius i totes les companyies. 

Pot semblar una paradoxa, però el 2019, que finalment va ser un any fantàstic per a totes les classes d'actius financers, partia amb perspectives molt febles: daltabaix dels mercats financers durant l'últim tram del 2018, desacceleració persistent del creixement, iniciada a finals del 2017, amenaça de noves pujades de tipus per part de la Fed, tensions globals entre la Xina i els Estats Units, Brexit, etc.

Així, doncs, i amb el 2019 com un any que ha anat millorant gradualment, creiem que el catalitzador principal ha estat el canvi de signe en la política monetària, especialment cridaner a la Fed. També han tingut una rellevància especial tant la reducció de les tensions entre la Xina i els EUA com el Brexit, tots dos produïts durant l'últim trimestre de l'any passat. 

2020 comença amb bons auguris en l'evolució dels mercats financers: 

 • La desacceleració sembla haver tocat fons i ara parlem de l'estabilització en el creixement.
 • La inflació seguirà sense ser la protagonista i permetrà que els bancs centrals continuïn en la seva zona de confort. 
 • El preu del petroli no serà una amenaça per a la inflació, malgrat els conflictes geopolítics puntuals. Sí que hem d'estar pendents de les perspectives de la producció nord-americana, que ha permès una oferta abundant aquests últims anys. 
 • Hi haurà continuïtat en les polítiques monetàries, que mantindran el to lax que tenen actualment. 
 • Els riscos principals del 2019, com ara les tensions comercials entre la Xina i els Estats Units i el Brexit (els quals es van moderar durant l'última part de l'any passat), continuaran presents el 2020, encara que n'excloem desenllaços extrems.
 • El 2020, les eleccions presidencials dels Estats Units aniran prenent protagonisme, i són un risc addicional als ja esmentats en el punt anterior. 

Aquestes són bones notícies per als mercats d'actius de risc. Tanmateix, no podem llançar les campanes al vol aquest 2020, atès que les importants pujades de les cotitzacions l'any passat han deixat la valoració en nivells molt exigents. 

Abans d'analitzar les diferents classes d'actius financers, volem recordar una cosa que ha de ser una constant en la seva cartera: la diversificació. És bo invertir en totes i cadascuna de les classes d'actius financers, en la proporció que sigui compatible amb el seu perfil de risc i amb les seves metes i objectius.

 

 

Creiem que aquesta valoració és excessiva en la renda fixa governamental europea, tant la de països centrals com la de la perifèria. Això es deu als baixos rendiments dels bons de deute públic, que en molts casos són fins i tot negatius. L'estabilitat monetària, amb el to actual tan lax, evitarà daltabaixos en els preus del deute, però no descartem un pendent més pronunciat en les corbes (pujades de les rendibilitats dels bons amb venciment més llarg i estabilitat en les dels bons més curts).

En cas de tenir sorpreses positives en la recuperació, tant del creixement econòmic com de la inflació, cosa que seria un escenari probable si els governs apliquessin una política fiscal expansiva per reactivar la recuperació, veuríem pendents més pronunciats.

En els bons corporatius, està molt més equilibrat el binomi de rendibilitat esperada ajustada al risc, però no prou perquè resultin atractius. El diferencial de rendibilitats, que és la mesura que utilitzem per mesurar la valoració, es troba en la zona baixa del seu rang d'oscil·lació de l'última dècada, és a dir, són més cars que barats. Malgrat que puguin aparèixer sorpreses de creixement unides a l'estabilitat monetària, que són bones notícies per a aquesta classe d'actiu, no pensem en nous estrenyiments del diferencial esmentat, precisament pels seus baixos nivells actuals.

Per tant, mantenim la nostra neutralitat, i aquesta és una recomanació comuna per a tots els bons corporatius, tant si són de més qualitat creditícia (els Investment Grade) com si són d'alt rendiment (els High Yield).

La nostra aposta pels bons emergents continua, malgrat les importants pujades que els seus preus van registrar el 2019, sobre la base d'un context que continua sent favorable per les millors expectatives de creixement econòmic mundial, la continuïtat de la política monetària de la Fed i un dòlar estable. Preferim els bons emergents en moneda local, malgrat que tinguin més risc que els denominats en monedes fortes, i Àsia és la nostra àrea favorita. 

No pensem que el dòlar es revalori el 2020.

Som constructius en renda variable. Totes les pujades produïdes el 2019 s'expliquen per un augment de la valoració, ja que el benefici de les empreses ha continuat sent bàsicament pla. La fi de la desacceleració i l'estabilitat monetària són bones notícies per a les accions, tot i que ja estan descomptades en les cotitzacions. Perquè aquestes continuïn el seu ascens, hem de veure un increment dels beneficis, els quals estaran molt lligats a les vendes, ja que els marges estan tan elevats que veiem difícil que s'expandeixin. Per regions, veiem l'avantatge a Europa pel seu to més cíclic.

La sostenibilitat té una importància clau en les inversions, sobretot per prevenir riscos; pensem que una companyia amb una activitat que no és sostenible s'enfronta grans incerteses i pot passar que:

 • Els seus clients, cada cop més sensibilitzats amb aquest tema, l'abandonin.

 • Les autoritats puguin regular la seva activitat o, fins i tot, prohibir-la. També poden optar per gravar-la amb impostos, ja que aquesta és una via de reparació dels impactes socials i mediambientals que causen.

Malgrat que ha sorgit una moda amb la sostenibilitat en les companyies a què s'assigna aquesta etiqueta, pensem que va molt més enllà. És una tendència estructural.

No ens equivoquem, a més és una tendència que ha vingut per quedar-se, que actuarà transversalment i que afectarà totes les classes d'actius, totes les companyies i totes les activitats. Pensem que la sostenibilitat s'incorporarà com un aspecte ineludible de qualsevol anàlisi d'inversions. La sostenibilitat, a més de mitigar riscos, és rendible.