Quins són les previsions econòmiques per a 2020?

Rafael Doménech analitza els factors que marcaran les finances d'aquest nou any.

 

Anar a Perspectives 2020

Claus macroeconòmiques destacades

Per Rafael Doménech.

 • L'economia mundial finalitzarà la seva desacceleració el 2020 i la política monetària romandrà estable.
 • L'economia espanyola s'ha estabilitzat en el creixement de l'1,6% i es troba millor preparada per al menor creixement mundial.
 • Els riscos claus per a aquest any són les tensions comercials entre la Xina i els Estats Units, el Brexit, les eleccions nord-americanes i les tensions geopolítiques, amb les conseqüències sobre el petroli. Hem d'estar atents a l'evolució del proteccionisme, el principal risc en aquests moments.
 • A Espanya els riscos se centren en el creixement mundial, especialment l'europeu i les tensions geopolítiques. El nou govern ha de prendre mesures encaminades a millorar la inversió productiva i la productivitat i a reduir les incerteses. El 2020 el creixement d'Espanya estarà en l'1,6%, la inflació en l'1,1% i l'atur es reduirà fins a l'entorn del 13,5%. 
 • L'economia mundial finalitzarà la seva desacceleració el 2020 i la política monetària romandrà estable.
 • L'economia espanyola s'ha estabilitzat en el creixement de l'1,6% i es troba millor preparada per al menor creixement mundial.
 • Els riscos claus per a aquest any són les tensions comercials entre la Xina i els Estats Units, el Brexit, les eleccions nord-americanes i les tensions geopolítiques, amb les conseqüències sobre el petroli. Hem d'estar atents a l'evolució del proteccionisme, el principal risc en aquests moments.
 • A Espanya els riscos se centren en el creixement mundial, especialment l'europeu i les tensions geopolítiques. El nou govern ha de prendre mesures encaminades a millorar la inversió productiva i la productivitat i a reduir les incerteses. El 2020 el creixement d'Espanya estarà en l'1,6%, la inflació en l'1,1% i l'atur es reduirà fins a l'entorn del 13,5%. 

En aquest 2020, seran 4 els factors que marquin les previsions econòmiques tant a nivell mundial com al nostre país:

 1. El creixement, a nivell mundial, s'estabilitza a la par que disminueixen les tensions comercials i la volatilitat financera després d'a l'acord entre ELS EUA i la Xina, les bones perspectives per a l'USCMA i la reducció dels riscos per un Brexit dur (i de recessió a Estats Units i Europa).
 2. Amb un creixement esperat de l'1,8% a Estats Units i del 0,9% en la UEM (el 2020), no s'esperen canvis en la política monetària de la FED i del BCE aquest any, però sí disminucions dels tipus d'interès en països emergents. A més, cal estar atents a l'evolució de les tensions geopolítiques a Pròxim Orient, sobretot entre els Estats Units i Iran, les quals influiran en el preu del petroli.
 3. S'espera que el creixement de PIB a Espanya sigui d'un 1,6% el 2020 , en línia amb l'esdevingut en la major part del 2019. Tot, malgrat la incertesa i el seu impacte negatiu en la demanda interna el qual, això sí, sembla limitat. Per part seva, les exportacions estarien mostrant un punt d'inflexió i certa recuperació mentre que la política comercial continuaria sent procíclica.
 4. Sigui com fos, l'economia espanyola es troba millor preparada per afrontar un entorn de menor creixement mundial. No es perceben desequilibris importants, la situació financera del sector privat és més sòlida i el BCE garanteix baixos costos de finançament. Tanmateix, aquests patrons han de seguir reforçant-se, afegint esforç addicionals per reduir la desocupació (amb noves reformes) i evitar més incerteses (la qual redueix la inversió).

La situació de l'economia global

Partint del nostre indicador, la desceleració s'hauria detingut i el creixement s'estaria estabilitzant al voltant del 3%. El comerç mundial, per part seva, també s'estabilitza a l'espera que les menors tensions comercials impulsin novament el creixement de les exportacions. Aquestes, en els últims trimestres, han generat una fort desacceleració de les exportacions mundials, molt correlacionada amb els indicadors avançats d'activitat de l'OCDE. Els últims dades mostren una estabilització d'aquestes exportacions, que haurien de mostrar un major dinamisme el 2020 com a resultat dels recents acords entre EE.UU. i la Xina, i en el cas de l'eurozona, per les menors incerteses sobre el Brexit i la recuperació de Turquia.

En aquest context de creixement, i ja el 2020, els Bancs Centrals mantindrà sense canvis el to expansiu de la seva política monetària. En relació amb la FED, i després de la reducció de 75 punts bàsics el 2019, no s'esperen canvis en els tipus d'interès en aquest any que comencem. Tampoc no s'esperen canvis, en el BCE, en els tipus d'interès dels dipòsits (actualment en - 0,5%) ni augments en les compres d'actius (el que truquem Expansión Quantitativa). 

Tanmateix, Cristine Lagarde ha anunciat que serà aquest any 2020 en què es farà una revisió exhaustiva de l'estratègia de política monetària, en què es revisarà la definició de l'objectiu d'inflació, s'avaluaran els seus diferents eines per a la política monetària i es valorarà la creació d'una moneda digital per a l'eurozona.

En resum, les previsions econòmica preveuen una estabilització en el creixement mundial pròxima al 3%, detallada així:

A Estats Units

El creixement convergeix al seu potencial el 2020 mentre disminueix el risc de recessió dels últims trimestres. 

Els motius són:

 • El consum privat continua fort, donant suport a l'activitat econòmica mentre persisteix la debilitat de la inversió privada.
 • El creixement del PIB convergeix al seu potencial, sense pressions inflacionistes significatives.
 • Malgrat reduir-se el risc, el menor creixement mundial, la incertesa que encara existent sobre les futures negociacions amb la Xina i l'esmentada ‘inversió feble’ preocupen en aquesta arrencada de 2020.
 • El mateix ocorre amb la tensió política, que podria augmentar abans de les eleccions de 2020.

A Xina

Continua l'aterratge suau mentre la desaceleración és menor del que es preveu . Els efectes de les tensions comercials de 2019 se sumen a una desacceleració estructural ja coneguda d'anys anteriors, però amb un creixement millor de l'esperat. Aquest, per a 2020, s'ha revisat lleugerament a l'alça per la disminució de les tensions comercials i per la major predisposició a l'ús d'estímuls fiscals i monetaris.

Quins són els riscos? Rivalitat estratègica amb EE.UU, malgrat el recent acord comercial.

 • Les mesures d'estímul monetari i fiscal podrien generar un major endeutament de l'economia xinesa.

Eurozona

El seu creixement s'estabilitza i milloren lleugerament les expectatives, revisant-se el creixement del PIB a l'alça (en una dècima) amb dades millors dels esperats, reforçant les perspectives d'estabilització mentre la inflació segueix per sota de l'objectiu del BCE. En política monetària, per part seva, s'espera que els tipus d'interès es mantinguin en els nivells actuals, almenys fins a 2022. Finalment, la política fiscal seguirà sent expansiva el 2020, amb un Brexit ordenat en gener i sabent que l'acord entre el Regne Unit a finals de 2020 segueix sent un risc important.

Factors clau per a les perspectives econòmiques a nivell mundial

 1. Negociacions de política comercial entre EE.UU. i la Xina.
 2. Elecciones presidencials en EE.UU.
 3. Negociació relativa al Brexit .
 4. Canvis en les polítiques monetàries de la FED i el BCE.
 5. Debat sobre l'estímul fiscal a Europa.
 6. Tensions geopolítiques i la tensió pel preu del petroli.

Riscos que poden afectar a aquest creixement

Encara que els riscos globals han disminuït a curt termini per l'acord comercial entre EE.UU. i la Xina, han augmentat a Orient Mitjà com a conseqüència del conflicte entre els Estats Units i Iran. Això ens porta a haver d'estar atents a l'evolució del preu del petroli, mentre les vulnerabilitats financeres poden amplificar els efectes d'aquests riscos. 

Per a la Xina

El principal risc segueix sent el proteccionisme. També resulta perillós el possible despalanquejament desordenat com a conseqüència de les polítiques expansives, tant fiscals com monetàries. A més, continuen les tensions geopolítiques a Hong Kong. 

Per a l'eurozona

Cal veure com es recuperen les exportacions i com evolucionen les incerteses polítiques.

Creixement a Espanya

Tenint en compte aquest context internacional, la previsions econòmiques marquen que l'economia espanyola pugui créixer fins a un 1,6% el 2020 . La desacceleració del creixement que hem vist en els últims trimestres estaria tocant fons, llevat que es materialitzin alguns dels riscos existents. De fet, hem vist que el PIB s'està estabilitzant, servint com mostra els 3 últims trimestres de 2019 en què hem acabat amb un 0,4% de creixement. El mateix que s'espera en el primer trimestre de 2020. 

La atonia del mercat laboral també estaria tocant fons. Descomptades les variacions per causes estacionals, l'afiliació a la Seguretat Social podria haver augmentat el 0,4% en el 4t trimestre del 2019.

Amb tot, aquest creixement esmentat prèviament dependrà de l'evolució dels diferents focus d'incertesa:

 • La recuperació del comerç internacional i del creixement en l'eurozona, amb l'efecte arrossegui que pot tenir sobre les exportacions espanyoles.
 • Les polítiques econòmiques del nou govern. Les seves mesures han d'afavorir la inversió, reduir les incerteses i mantenir contingudes les primes de risc. Per fer-ho, cal aconseguir mesures consensuades (per exemple, decisions sobre SMI o la reforma laboral).
 • Reprendre l'ajust fiscal amb mesures que no danyin la inversió, la innovació i el treball.
 • La disminució de les tensions polítiques a Catalunya i els seus efectes sobre l'activitat econòmica.

Reformes per augmentar el creixement a mitjà termini

 • Afavorir la inversió productiva: Durant els últims anys hem pogut veure que la inversió en maquinària i equip a Espanya ha mostrat un major dinamisme davant el que s'observa en les principals economies europees. Així, des de 2017, aquest tipus d'inversió s'ha incrementat un 16,1%, davant un 9,6% en la UEM, en un entorn d'elevada incertesa. Mirant cap a endavant, s'espera que l'entorn de tipus baixos, elevada liquiditat i competència en el mercat bancari continuïn impulsant aquest finançament i inversió.
 • Afavorir el creixement de la població activa i de la desocupació: En els últims trimestres hem vist que la població activa torna a créixer, impulsada per l'avenç de la immigració procedent, sobretot, de Centreamèrica, Europa i Àsia. Això, incrementa la capacitat de creixement a llarg termini i, també, explica la moderació recent en el descens de la taxa d'atur. Així, i perquè aquesta segueixi baixant, són necessàries polítiques apropiades per millorar l'eficiència i equitat del mercat de treball.
 • Augmentar el creixement potencial del PIB amb més creixement del treball i una major productivitat de l'economia espanyola: Les estimacions apunten a un creixement potencial d'entre l'1,5 i el 2%, sense pressions inflacionistes encara que es veu cert creixement dels salaris.
Fins a 10.000€ per portar el teu fons
Traspassa a BBVA un fons d'una altra entitat i obtindràs fins a l'1,5% de l'import traspassat.
Fins a 10.000€ per portar el teu fons Saber-ne més