Consum i estils de vida

La creixent digitalització està canviant la nostra forma de veure la vida

Han canviat els objectius en el nostre consum, els valors i les prioritats, juntament amb noves expectatives.

Estem canviant les nostres pautes i preferències de consum: 

  • Més sensibilitat davant l'impacte ambiental de les companyies, tant en la seva fase de producció com en el producte final.
  • L'augment de les consideracions ètiques: productes més saludables, orgànics i lliures de pesticides.
  • La demanda està canviant del consum d'objectes materials a experiències vitals.