Servei d'atenció al client i oficina del defensor del client

Servei d'Atenció al Client

Per carta

Apartat de correus 1598

28080 Madrid

Per correu electrònic

adreça electrònica: reclamacionessac@bbva.com

Per bbva.es

Després d'haver accedit amb les claus personals, la ruta és:

1. A la part superior, "Centre d'ajuda > Atenció al client".

2. A la part inferior dreta, a la secció "Tinc una reclamació", "Posar una reclamació legal".

 

Oficina del Defensor del Client

Rafael García-Valdecasas Fernández

Per carta

Apartat de correus 14460

28080 Madrid

Per correu electrònic

adreça electrònica: defensordelcliente@bbva.com