Petits gestos per protegir el teu negoci

Des de l'inici de la crisi sanitària de la COVID-19, a BBVA hem volgut ajudar a reduir el possible impacte que pugui tenir sobre els negocis dels nostres clients, perquè sabem que amb la suma de grans i petites iniciatives superarem abans aquesta etapa. Per fer-ho, a més de sumar-nos a les mesures adoptades pel Govern, també hem dut a terme petits gestos adreçats a col·lectius seleccionats de clients que resumim a continuació:

Volem posar-t'ho més fàcil en aquests moments. Per fer-ho, posem a la teva disposició aquestes mesures per fer més còmode el pagament de les teves Assegurances BBVA:

  • Ajorna el pagament de la teva prima 60 dies, si ho necessites.
  • Si encara no tens el pagament fraccionat, pots sol·licitar-lo per pagar de forma semestral en comptes d'anual.

Podràs sol·licitar aquestes mesures per a les pòlisses amb venciment durant els mesos d'abril, maig i juny de les assegurances següents:

  • Assegurança Responsabilitat Civil Gerents i Directius BBVA.
  • SegurNegocios BBVA.
  • CiberAssegurança BBVA.
  • Assegurança Responsabilitat Civil Autònoms i Pimes BBVA.
  • SegurPyme BBVA.
Vam voler tenir un petit gest amb els comerços que no van tenir facturació entre l'1 d'abril i el 31 de maig al seu TPV BBVA i que tenen contractada la tarifa de pagament per percentatge sobre l'import de cada operació. Per això, els vam retornar la comissió de manteniment per inactivitat d'abril i maig.

Solucions de cobrament

En mobilitat i a distància

Durant els mesos de maig i juny, els titulars del Compte Negocis que abans d'aquests mesos complissin les condicions per no pagar la comissió de manteniment i que en la situació actual ja no puguin complir-les, estaran exempts del pagament d'aquesta comissió de 10 €.

El Compte Negocis BBVA és un compte que permet estalviar comissions, ja que, si compleixes almenys dos dels requisits següents, podràs estalviar-te la comissió de 10 € de manteniment mensual:

  • Assegurances socials: haver fet tres pagaments durant els tres mesos naturals anteriors a cada liquidació.
  • Impostos: haver fet un pagament de l'IVA, l'impost d'activitats econòmiques, IRPF o l'impost de societats durant els tres mesos naturals anteriors.
  • Nòmines a empleats: haver fet almenys dos pagaments de nòmina unitaris i superiors a 600 € durant els tres mesos naturals anteriors a cada liquidació.

Compte Negocis BBVA

100% en línia