Gestió de sol·licituds de bestreta de prestacions per desocupació

Des de BBVA podem ajudar a reduir l'impacte del coronavirus

BBVA s'ha adherit al conveni de col·laboració signat entre el Ministeri de Treball, el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i l'AEB per a la bestreta de prestacions per desocupació prèviament reconegudes pel SEPE que es trobin pendents de pagament.

 

Qui pot sol·licitar la bestreta de prestació per desocupació?

Clients que han rebut reconeixement de prestació de desocupació per part del SEPE, que tenen domiciliat el seu cobrament a BBVA i encara no han percebut el primer abonament.

Com pots saber si tens reconeguda la prestació?

El Servei Públic d'Ocupació t'informa d'aquest reconeixement a través de l'enviament d'un SMS, correu electrònic o carta postal, sempre que aquest hagi rebut les teves dades de contacte.
És a partir de la confirmació de reconeixement de la prestació que pots sol·licitar la bestreta a l'entitat on has domiciliat la prestació.
Si no has rebut aquesta confirmació perquè el SEPE no disposa de les teves dades de contacte, podràs sol·licitar-nos la bestreta, però t'hem d'informar que no es farà efectiva fins que el SEPE informi BBVA que la prestació s'ha reconegut.

Com sol·licitar la bestreta?

La bestreta es podrà sol·licitar a través de la teva oficina i Línia BBVA.

Documentació que cal aportar

L'únic document que cal aportar és el NIF.

Com s'abona i es cancel·la la bestreta?

 • Abonament de la bestreta
  L'abonament s'imputarà en concepte de transferència, l'ordenant serà BBVA i en el camp d'observacions s'indicarà “BESTRETA PRESTACIÓ DESOCUPACIÓ”
  L'abonament es farà sempre que el SEPE hagi remès a BBVA la informació relativa al teu expedient de sol·licitud. En cas contrari, la sol·licitud es guardarà i es tornarà a verificar diàriament fins que el SEPE la confirmi.
 • Cancel·lació de la bestreta
  La bestreta es cancel·larà a través d'un càrrec en compte i observacions “CANCEL. BESTRETA DESOCUPACIÓ”.
  La cancel·lació de la bestreta es farà el mateix dia en què es processi el pagament mensual del SEPE, normalment el dia 10 del mes, i s'abonarà amb el concepte “ABONAMENT DE L'INEM - PAGAMENT DE DESOCUPACIÓ”.
  Aquesta cancel·lació es fa de manera automàtica i centralitzada.

Quin import s'anticiparà?

L'import corresponent a la mensualitat del mes en curs no s'inclou en la bestreta, i el cobraràs en la prestació del procés ordinari del SEPE de principis de mes (s'abona el dia 10).
Només es permet una sol·licitud de bestreta per client, fins que comenci a cobrar directament del SEPE.

Condicions de la bestreta

BBVA abonarà en el compte del sol·licitant la quantitat corresponent sense interessos ni comissions.

Fins quan es podran sol·licitar bestretes?

El conveni amb el SEPE s'ha prorrogat i es podran sol·licitar bestretes fins al 6 de maig de 2021.

Les bestretes inclouran en cada cas els imports meritats fins a l'últim dia del mes anterior.