Ajudes al lloguer d'habitatge habitual per COVID-19

Des de BBVA hem ajudat a reduir l'impacte del coronavirus

El Consell de Ministres del 31/03 va acordar mesures adreçades al suport a la gestió del lloguer d'habitatge habitual a persones en situació de vulnerabilitat sobrevinguda com a conseqüència de la crisi de la COVID 19. Aquestes mesures es van recollir en el RDL 11/2020 i fan referència als procediments de desnonament, a la pròrroga dels contractes i a la moratòria de la renda de lloguer.

 

En què van consistir les ajudes al lloguer?

  • La pròrroga del contracte de lloguer es podia sol·licitar si tu eres la persona afectada, l'habitatge era d'ús habitual i el teu contracte vencia durant el període comprès entre el 2 d'abril de 2020 i el 30 de setembre de 2020. 

En cas de dret a la pròrroga, el teu contracte s'ampliava per un període de fins a 6 mesos. 

  • Per ajornar el pagament de la mensualitat de lloguer, fins al 30 de setembre de 2020 es podia sol·licitar una moratòria si eres tu la persona afectada i l'habitatge era d'ús habitual. 

En cas de dret a la moratòria en el pagament del lloguer, es podia aplicar durant un termini màxim de 4 mesos. 

  • En tots dos casos, s'havia d'acreditar la situació de vulnerabilitat sobrevinguda a conseqüència de la crisi de la COVID-19, indicant que s'estava immers en un ERTO o en situació d'atur i justificant uns ingressos inferiors a 3 vegades l'IPREM. 

La renda de lloguer i les despeses derivades havien de superar el 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

 

Terminis i normativa

El termini per a les dues ajudes va acabar el 30 de setembre de 2020.

Aquestes mesures es recullen en el RDL 11/2020.