Ajudes al lloguer d'habitatge habitual per COVID-19

Des de BBVA podem ajudar a reduir l'impacte del coronavirus

El Consell de Ministres del 31/03 va acordar mesures adreçades al suport a la gestió del lloguer d'habitatge habitual a persones en situació de vulnerabilitat sobrevinguda com a conseqüència de la crisi de la COVID 19. Aquestes mesures es van recollir en el RDL 11/2020 i fan referència als procediments de desnonament, a la pròrroga dels contractes i a la moratòria de la renda de lloguer.

 

En què consisteixen les ajudes al lloguer?

 • Si necessites ajuda per prorrogar el contracte de lloguer, podràs sol·licitar-la si ets tu la persona afectada, l'habitatge és d'ús habitual i el teu contracte venç durant el període comprès entre el 2 d'abril de 2020 i el 30 de setembre de 2020. 

Si tens dret a la pròrroga, el teu contracte quedarà ampliat per un període de fins a 6 mesos. 

 • Si necessites ajuda per ajornar el pagament de la mensualitat de lloguer, fins al 30 de setembre de 2020 podràs sol·licitar una moratòria si ets tu la persona afectada i l'habitatge és d'ús habitual. 

Si tens dret a la moratòria en el pagament del lloguer, es podrà aplicar per un termini màxim de 4 mesos. 

 • En tots dos casos, hauràs d'acreditar la teva situació de vulnerabilitat sobrevinguda a conseqüència de la crisi per la COVID-19, indicant que estàs immers en un ERTO o en situació d'atur i justificant uns ingressos inferiors a 3 vegades l'IPREM. 

La renda de lloguer i les despeses derivades hauran de superar el 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

 

Com pots sol·licitar les ajudes al lloguer?

Podràs fer la sol·licitud per telèfon i per correu electrònic:

 • Centre d'atenció a arrendataris (ATENDA): 902 879 148
 • Correu d'atenció a arrendataris: inquilinos@haya.es

Et recomanem que consultis els documents que hauràs d'aportar a la pestanya “Documentació” d'aquesta mateixa pàgina.

 

Quina documentació requereixen les ajudes al lloguer?

1. Identificar a l'assumpte del correu electrònic:

 • Sol·licitud - Moratòria lloguer BBVA (si la sol·licitud és per ajornar el pagament de la mensualitat).
 • Sol·licitud pròrroga contracte estat d'alarma – Contracte BBVA (si la sol·licitud és per prorrogar el contracte).

2. Incloure en el cos del correu electrònic la informació següent:

 • Nom i cognoms de tots els arrendataris
 • DNI de tots els arrendataris
 • Qualsevol document que acrediti que s'és arrendatari d'un immoble propietat d'alguna societat del Grup BBVA (còpia del contracte de lloguer, còpia de la nota simple, factura de subministraments elèctrics, de gas, etc.).

Terminis i normativa

 • Termini per sol·licitar la pròrroga del teu contracte de lloguer: fins al 30 de setembre de 2020.
 • Termini per sol·licitar la moratòria de la renda del teu lloguer: fins al 30 de setembre de 2020.

Aquestes mesures es recullen en el RDL 11/2020.