És obligatori domiciliar la nòmina si contracto el Compte Va Contigo?

Descobreix com contractar el Compte Va Contigo tu i gaudir dels seus avantatges.

El Compte Va Contigo està pensat per ajudar-te a gestionar el teu dia a dia. Per poder gaudir dels avantatges d'aquest compte sense comissions hauràs de complir almenys un d'aquests requisits:

 • Opció 1: Domiciliar la teva nòmina (a partir de 800€) o pensió/subsidi de desocupació (a partir de 300€). I si la tens en una altra entitat, pots portar-la a BBVA de forma fàcil i ràpida gràcies al Servei de Mudança, operatiu des de bbva.es o la teva app. Aquest s'encarrega de tot el procés per tu.
 • Opció 2, Tenir ingressos trimestrals per transferències o ingrés de xecs per un valor igual o superior a 2.500€.

Exemple: La Maria rep la seva nòmina de 1.100 € el 31 d'abril. El 5 de maig, li ingressen un xec al compte per valor 800 € per unes classes d'anglès que fa. El 18 de juny, ven el seu ordinador i rep una transferència per import de 650 €. Per tant, a la revisió de condicions del mes de juliol, el Compte Va Contigo de la Maria ha complert les condicions, ja que ha rebut un total de 2.550 € durant el trimestre anterior.

 • Opció 3: Algun dels titulars del compte ha de constar com a primer titular de productes financers la suma de saldos mitjans mensuals dels quals sigui de 60.000 € o més. Els productes financers que es tenen en compte i l'import que BBVA utilitzarà al final de cada dia per a aquest càlcul són:

  1. Comptes a la vista, d'estalvi i a termini: saldo creditor.

  2. Fons d'inversió, plans de pensions, Unit Link: valor liquidatiu.

  3. Comptes de valors: valor efectiu.

  4. PIES BBVA, Eurotermini BBVA, Rendes BBVA, Rendes assegurades BBVA, Rendes variables BBVA, Rendes diferides BBVA, Rendes PPA BBVA i PPA Acumulació BBVA: saldo menys la retenció fiscal.

 • Opció 4: Mantenir un mínim de 1.000 € en accions de BBVA, en una única referència de valors, domiciliada al compte.

El compliment de qualsevol d'aquestes condicions et donarà determinats beneficis. Vols saber més sobre el Compte Va Contigo i els seus avantatges?