PPA: Pla de previsió assegurat

Coneix tot el relatiu a aquest vehicle d'estalvi i descobreix les seves diferències amb un pla de pensions

Quan es pensa en instruments d'estalvi de cara a planificar la jubilació, la majoria de la gent visualitza de manera automàtica els plans de pensions individuals (PPI). Tanmateix, hi ha altres productes amb la mateixa finalitat i menys coneguts. Un d'ells són els plans de previsió assegurats (PPA). A continuació coneixerem en què consisteixen, com funcionen i quines són les seves característiques fonamentals.

Un pla de previsió assegurat és una assegurança individual d'estalvi a llarg termini pensada per complementar el sistema de pensions de jubilació de la Seguretat Social. La principal característica és que, en tractar-se d'un producte d'assegurances, garanteix al client un tipus i, per tant, un capital cert en la data de venciment de la garantia d'interès. Aquesta data de venciment de la garantia d'interès cercarà l'horitzó temporal de la jubilació del client.

Bàner Superior Assegurances Estalvi Bàner Superior Assegurances Estalvi
Planifica la teva jubilació
Descobreix les opcions que t'oferim des de BBVA.

Diferències entre un pla de previsió assegurat i un pla de pensions

Es tracta de dos vehicles de construcció d'estalvi per a la jubilació amb múltiples similituds, i que es regeixen per la mateixa legislació.

La principal diferència entre ambdós plans és que, com s'ha indicat abans, un pla de previsió assegurat ha de garantir un tipus d'interès mitjançant tècniques actuarials, mentre que la rendibilitat d'un pla de pensions depèn del comportament dels actius en què s'inverteix. És a dir, un pla de previsió assegurat ofereix rendiments certs, mentre que un pla de pensions no.

Característiques legals i fiscals dels plans de previsió assegurats

Els plans de previsió assegurats estan pensats per al moment de la jubilació del prenedor/assegurat. No obstant això, hi ha una sèrie de contingències establertes en el mateix pla sota les quals es poden rescatar els drets consolidats del pla abans de la jubilació. Aquestes són: incapacitat laboral, gran dependència, malaltia greu, desocupació de llarga durada, trobar-se en situació de desnonament i defunció. A més, es pot disposar anticipadament de l'import dels drets consolidats corresponent a aportacions efectuades amb almenys 10 anys d'antiguitat des de la reforma fiscal de 2015.

Les aportacions a un pla de previsió assegurat tenen el mateix límit que les d'un pla de pensions. Aquest límit màxim d'aportació anual és de 8.000 € o el 30% dels rendiments del treball i activitats econòmiques de l'assegurat, l'opció de les dues que suposi una menor quantitat. Si vius al País Basc o Navarra tindràs els següents límits d'aportació anual:

  • El País Basc: 5.000 € per a aportacions individuals, 8.000 € per a aportacions del promotor i 12.000 € com a límit conjunt.
  • Navarra: 3.500 € o el 30% de la suma dels rendiments del treball i activitats econòmiques per a una edat inferior als 50 anys. 6.000 € o el 50% de la suma dels rendiments del treball i activitats econòmiques per a una edat superior als 50 anys.

Aportacions a favor del cònjuge: A més de les aportacions a un PPI/PPA, si el cònjuge (al País Basc també inclouen parelles de fet) no obté rendiments nets de treball ni d'activitats empresarials o professionals, o aquests són inferiors a 8.000 € anuals (Navarra 8.500 €), es podrà reduir les aportacions al pla de pensions, amb un límit màxim de 2.500 € (Navarra 2000 €; El País Basc 2.400 €). Aquestes aportacions estaran exemptes de tributació en l'impost sobre successions i donacions, independentment del règim beneficiari que tinguin.

Bàner Central Assegurances Estalvi Bàner Central Assegurances Estalvi
Coneix les nostres assegurances d'estalvi
I tria la que s'adapti més bé a les teves necessitats.

Aportacions a favor de persones amb alguna minusvalidesa: Aquest supòsit es produeix si el titular amb discapacitat té una minusvalidesa física igual o superior al 65% o psíquica igual o superior al 33%, així com de persones que tinguin una incapacitat declarada judicialment. L'aportació màxima que pot fer al seu PPI/PPA és de 24.250 €, independentment de la seva edat.

Poden fer aportacions al pla tant el mateix titular com els seus familiars en línia directa (fills, pares, avis...) o col·lateral fins al tercer grau inclusivament (germans, oncles, nebots), així com el seu cònjuge o aquells que el tinguin a càrrec en règim de tutela o acolliment.

Les aportacions efectuades per cadascuna de les persones que no són titulars del pla han de ser com a màxim de 10.000 € (el País Basc 8.000 €), independentment de les aportacions que facin al seu propi pla.

Les prestacions del pla de previsió assegurada tenen la consideració de rendes del treball, per la qual cosa compten com a part de la base imposable de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). A més, els drets acumulats en el pla gaudeixen de llibertat de mobilitat cap a un altre pla de previsió assegurat o cap a un altre producte de previsió privada com pot ser un pla de pensions.

Si vols rebre més informació dels plans de previsió assegurats, no dubtis a acudir a la teva oficina BBVA. Allà estaran encantats d'atendre't i de resoldre totes les teves qüestions, així com d'oferir-te altres productes alternatius perquè optis pel més adequat per a les teves necessitats i preferències.

CTA Assegurances Estalvi CTA Assegurances Estalvi
Assegurances - També podria interessar-te Assegurances - També podria interessar-te

També et podria interessar

  • T'expliquem les característiques d'una assegurança de renda vitalícia i quins són els seus avantatges.
  • Donada l'obligació de reparar danys que has causat a uns altres, una assegurança de responsabilitat civil pot ser necessària.
  • T'expliquem el seu funcionament, les seves claus i com pots identificar quina s'ajusta a les teves necessitats.
Assegurances - Eines Assegurances - Eines

Eines d'assegurances

  • Fes el teu propi exemple amb les teves actuals assegurances i descobreix quant podràs estalviar si decideixes incloure-les en el Pla EstarSeguro BBVA.