Tipus d'hipoteques

Detallem en què consisteixen les diferents tipologies hipotecàries
Existeixen bàsicament tres tipus d'hipoteques, que es diferencien pel tipus d'interès que se'ls aplica:

Hipoteca variable

varia en funció de les fluctuacions de l'EURIBOR, amb la qual cosa la quota que s'ha de pagar pujarà o baixarà segons ho faci l'EURIBOR. El tipus d'interès nominal (TIN) es calcula sumant el diferencial que aplica el banc més el valor de l'euríbor d'aquest mes, és a dir, TIN = diferencial + euríbor.
Bàner superior hipoteca fixa Bàner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.
L'habitual és que s'apliqui la dada de l'euríbor del mes en què es firma la hipoteca i que cada sis mesos s'actualitzi el tipus d'interès en funció de l'euríbor. D'aquesta manera es paga la mateixa quota durant sis mesos i, passat aquest temps, es torna a calcular la quota, que pot pujar o baixar.

Hipoteca fixa

A aquesta hipoteca se li aplica el mateix tipus d'interès durant tota la vida del préstec, amb la qual cosa la quota mensual que s'ha de pagar sempre serà la mateixa. En aquest tipus d'hipoteca no s'utilitza l'euríbor per calcular el tipus d'interès, sinó que en aquesta ocasió el banc ofereix la hipoteca a un tipus d'interès fix, que només variarà si s'incompleixen les condicions pactades (vinculació de nòmina, assegurances, plans, etc).

El normal és que les entitats financeres ofereixin les seves hipoteques a tipus fix a un tipus d'interès superior al que ofereixen les seves hipoteques a tipus variable. L'avantatge de les hipoteques a tipus fix és que s'eviten sorpreses o imprevistos derivats a les pujades de l'EURIBOR, ja que sempre es paga la mateixa quota.

Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.

Hipoteca mixta

La hipoteca mixta combina el funcionament de la hipoteca fixa i el de la variable, tot i que a la pràctica es comporta com una hipoteca variable. El banc ofereix una hipoteca que durant uns anys funciona a un tipus d'interès fix i durant la resta d'anys se li aplica un tipus d'interès en funció de l'euríbor. Per exemple, una hipoteca mixta podria tenir un tipus d'interès fix durant els primers 10 anys i la resta del préstec tindria aplicat un interès variable en funció de l'euríbor. Aquesta hipoteca permet beneficiar-se del fet de no haver de patir pujades en les quotes mensuals durant els primers anys i en el futur adaptar-se a la situació de l'euríbor.
CTA Estudi CTA Estudi
Hipoteques - També podria interessar-te Hipoteques - També podria interessar-te

També et podria interessar

  • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
  • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
  • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.