Què és una hipoteca?

T'expliquem com funciona aquest tipus de préstec
Un préstec hipotecari o hipoteca és un dret que vincula la propietat d'un bé per garantir el compliment d'una obligació. En sol·licitar un préstec a un banc, és possible que el banc demani com a requisit constituir una hipoteca.
Bàner superior hipoteca fixa Bàner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.
El més comú és demanar un préstec hipotecari per finançar la compra d'un habitatge, i vincular com a garantia el mateix immoble, per bé que en determinats casos es podrà hipotecar qualsevol bé el valor del qual cobreixi l'import del préstec a sol·licitar, i també es podrà destinar el préstec hipotecari a una finalitat diferent de la compra d'un habitatge. El prestatari (qui rep els diners) es compromet, mitjançant la signatura d'un contracte, a retornar la quantitat prestada més l'import corresponent als interessos en quotes mensuals i durant un termini de temps determinat.
CTA Estudi CTA Estudi
Hipoteques - També et podria interessar Hipoteques - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
  • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
  • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.