Hipoteca variable o mixta

Característiques i diferències principals de les hipoteques variables i mixtes
L'única diferència entre els préstecs hipotecaris a tipus variable (hipoteca variable) i els préstecs hipotecaris mixtos (hipoteca mixta) és que hi ha un període inicial en què el tipus d'interès roman invariable. Per comparar una hipoteca variable i una hipoteca mixta, cal analitzar principalment tres factors: el tipus d'interès, el termini i la quota que s'ha de pagar. A efectes pràctics, les diferències entre ambdues modalitats d'hipoteques són escasses; la mixta es considera una modalitat de la variable.
Bàner superior hipoteca fixa Bàner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.

Tipus d'interès

En una hipoteca variable, el tipus d'interès està compost per un diferencial fix més un índex de referència (el més habitual és que sigui l'euríbor). Això fa que el tipus d'interès pugi o baixi en funció de les variacions de l'euríbor.

En una hipoteca mixta, durant els primers anys del préstec s'aplica un tipus fix. Durant la resta del termini funciona com una hipoteca variable i el tipus d'interès està subjecte a un índex de referència (el més habitual és l'euríbor).

El més habitual és que els bancs ofereixin les hipoteques variables amb un tipus d'interès menor que el de les hipoteques mixtes.

Termini

Les entitats financeres solen concedir uns terminis de devolució del préstec similars tant en una hipoteca mixta com en una de variable.

Quota

En una hipoteca variable, la quota que es paga varia segons ho fa l'índex de referència (euríbor). El més habitual és que, cada sis mesos, el tipus d'interès de la hipoteca s'actualitzi tenint en compte el valor de l'euríbor.

En una hipoteca mixta es paga la mateixa quota durant els primers anys, en què el préstec funciona com una hipoteca fixa. Durant la resta del termini, funciona com una hipoteca variable i la quota depèn de les revisions que es facin de conformitat amb el valor d'un índex de referència (euríbor).

Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.

La decisió

Hipoteca variable: L'elecció per a aquelles persones que vulguin tenir una quota més reduïda, amb el risc que es pugui veure incrementada en cada revisió en funció de les variacions dels interessos del mercat.

Hipoteca mixta: L'opció per a aquelles persones que es vulguin assegurar un tipus d'interès determinat en els primers anys del préstec i, llavors, vulguin optar pel funcionament a tipus variable durant la resta del temps d'amortització del préstec, per així accedir un tipus d'interès més competitiu.

CTA Estudi CTA Estudi
Hipoteques - També podria interessar-te Hipoteques - També podria interessar-te

També et podria interessar

  • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
  • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
  • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.