Hipoteca fixa o mixta: quina triar

Principals característiques i diferències de les hipoteques fixes i mixtes
Un préstec hipotecari mixt (hipoteca mixta) combina el funcionament tant d'un préstec hipotecari a tipus fix (hipoteca fixa) com a tipus variable (hipoteca variable). A l'hora de valorar els beneficis de contractar una hipoteca mixta o fixa, és convenient analitzar tres factors principalment: tipus d'interès, termini i quota.
Bàner superior hipoteca fixa Bàner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.

Tipus d'interès

Una hipoteca fixa té sempre el mateix tipus d'interès, no varia durant el termini del préstec. D'aquesta manera, s'assegura que la quota que cal pagar romandrà invariable, encara que els tipus dels mercats pugin o baixin.

En una hipoteca mixta durant els primers anys s'aplica un tipus fix. Durant la resta del termini, funciona com una hipoteca variable. El tipus d'interès estarà compost per un diferencial fix més un índex de referència (normalment l'euríbor). Això fa que la quota a pagar pugi o baixi en funció de com oscil·li l'índex de referència. És a dir que, a la pràctica, estem davant d'una hipoteca variable amb unes condicions especials durant els primers anys.

Termini

Les hipoteques fixes acostumen a contractar-se per un període de devolució més reduït que les hipoteques mixtes o variables.

Una hipoteca mixta o variable permet més flexibilitat, atès que les entitats financeres solen oferir un termini de devolució més llarg per pagar el préstec.

Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.

Quota

En una hipoteca fixa sempre es paga la mateixa quota durant tota la vida del préstec. L'import ni puja ni baixa, la quota que es fixi inicialment serà la que s'apliqui cada mes.

En una hipoteca mixta es paga la mateixa quota durant els primers anys, durant el temps en què el préstec funciona com una hipoteca fixa. Durant la resta del termini, la hipoteca serà variable i la quota dependrà del valor d'un índex de referència (euríbor). En aquest període, el més normal és que, cada sis mesos, el tipus d'interès de la hipoteca s'actualitzi tenint en compte l'euríbor.

En les hipoteques mixtes, les entitats financeres solen oferir un tipus més elevat durant els primers anys del préstec i més competitiu durant la resta de termini, cosa que sol comportar que les quotes a amortitzar siguin més elevades a l'inici que durant els anys que funcioni a tipus variable.

CTA Estudi CTA Estudi
Hipoteques - També podria interessar-te Hipoteques - També podria interessar-te

També et podria interessar

  • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
  • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
  • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.