Hipoteques i EURIBOR: Com es relacionen?

T'expliquem com afecta l'evolució de l'euríbor a la teva hipoteca
Hipoteques i Euríbor són dos termes amb una relació molt estreta. Si estàs pensant a sol·licitar una hipoteca, sabràs que l'euríbor és un terme clau que cal tenir en compte, perquè condiciona en gran manera les quotes mensuals.
Bàner superior hipoteca fixa Bàner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.
Per poder entendre la relació entre hipoteca i euríbor cal conèixer en què consisteix aquest índex. La denominació d'euríbor deriva de l'acrònim Euro Interbank Offered Rate i és el tipus d'interès al qual un gran nombre de bancs es concedeixen préstecs a curt termini entre si, per la qual cosa fluctua pujant i baixant constantment. Aquesta oscil·lació constant de l'euríbor és la que defineix la variació de la quota que cal pagar, que se sol revisar semestralment o anualment. La relació entre les hipoteques i l'euríbor diari és tan pròxima que l'interès d'aquests productes depèn de manera decisiva d'aquest índex de referència.

Efecte de les pujades i baixades de l'euríbor en les quotes de la hipoteca

La relació entre hipoteques i euríbor depèn normalment de l'euríbor a 12 mesos (encara que pot estar referenciat a euríbor a altres terminis, com ara 6 mesos). Si aquest registra pujades, les quotes de les hipoteques a tipus d'interès variable augmenten perquè estan supeditades a l'evolució d'aquest índex. Si l'euríbor baixa, llavors les quotes hipotecàries també baixen.

Avui dia es poden destacar principalment tres tipus d'hipoteques: les d'interès fix, les de tipus mixt (interès fix els primers anys, i interès variable la resta d'anys), i les d'interès variable. Aquestes són les més populars a Espanya. D'aquesta manera, la diferència entre contractar una hipoteca a interès variable i una a interès fix radica en la inclusió d'un diferencial fix sumat a l'euríbor en la hipoteca a interès variable, davant de la de pagar una quantitat fixa de manera permanent en el temps en la hipoteca a interès fix.

Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.

Altres factors que cal tenir en compte a part de l'euríbor

En les hipoteques amb interès variable, amb EURIBOR, sempre hem de tenir en compte el diferencial que s'hi aplica. El diferencial fix, que estableix el banc i s'afegeix a l'euríbor variable, és part del tipus d'interès. L'entitat bancària el fixa en les condicions de contractació i sol variar d'una entitat a una altra. -Ara que coneixes la relació entre hipoteques i euríbor, per què no sol·licites un estudi?
CTA Estudi CTA Estudi
Hipoteques - També podria interessar-te Hipoteques - També podria interessar-te

També et podria interessar

  • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
  • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
  • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.