Què és l'EURIBOR plus

T'expliquem en què consisteix aquesta actualització de l'EURIBOR i com afecta les hipoteques
Es coneix com EURIBOR plus a l'actualització del càlcul actual de l'EURIBOR, que es preveu que entri en vigor a finals de 2019 (després de diversos retards acumulats des de 2016), tot i que encara no hi ha una data definida per implantar-lo.
Bàner superior hipoteca fixa Bàner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.

En paraules de l'organisme encarregat del seu canvi, l'Institut Europeu de Mercats Monetaris –EMMI en anglès–, l'EURIBOR plus suposa una “reforma” de l'EURIBOR clàssic. En aquest sentit, no es pot parlar d'un nou índex de referència sinó d'una actualització del vigent. Avui dia, l'EURIBOR es calcula partint de la taxa mitjana a què els bancs europeus es presten diners entre si, sense tenir en compte el 15% dels valors més alts i el 15% dels valors més baixos.

Aquest mètode, però, es pot millorar, segons explica l'Institut Europeu de Mercats Monetaris. És el principal motiu pel qual, des de fa diversos anys, es treballa en una nova fórmula que estabilitzi l'evolució de l'EURIBOR. D'aquesta manera, l'EURIBOR plus tindrà en compte més dades per al seu càlcul.

Com es calcularà l'EURIBOR plus?

Per calcular l'actual EURIBOR s'utilitzen dades de 20 entitats bancàries, una mostra del conjunt de les principals entitats financeres que operen a la zona euro que, segons els experts, s'ha quedat petita. Per això, l'EURIBOR plus inclourà les dades i referències, no només de més bancs, sinó d'altres actors, com ara organismes públics, empreses multinacionals o asseguradores del món financer, entre d'altres, que aportaran les seves dades per ajudar a establir el nou càlcul de l'índex de referència.

A més, en el supòsit que no s'assoleixi la mostra desitjada sobre el volum de transaccions del mercat, la informació es completarà amb dades de dies precedents, una tècnica coneguda com “gap filling”.

Amb totes aquestes operacions a la mà, es calcularà una mitjana que reflecteixi de manera més fidedigna el "preu dels diners".

Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.

A qui afectarà l'EURIBOR plus?

En principi, l'EURIBOR plus s'adoptarà en els préstecs hipotecaris amb tipus d'interès variable que tinguin l'EURIBOR com el seu índex de referència.

Tanmateix, abans que entri en vigor, previst per a finals de l'any 2019, encara que sense data oficial, l'EURIBOR plus passarà per un període de prova en què se'n comprovarà l'eficàcia. La idea és que aquest nou índex ajudi a fixar un preu de les hipoteques més estable, per la qual cosa qualsevol anomalia en la seva evolució es detectarà i corregirà abans de la seva plena entrada en funcionament.

Encara és aviat per saber de quina manera l'entrada de l'EURIBOR plus afectarà les hipoteques actuals i futures, però des de l'Institut Europeu de Mercats Monetaris s'anuncia que s'està treballant de manera conjunta amb organismes i entitats financeres perquè aquesta actualització de l'índex de referència més important a Europa sigui beneficiós per al conjunt de la societat.

CTA Estudi CTA Estudi
Hipoteques - També et podria interessar Hipoteques - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
  • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
  • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.