Com fer el canvi d'una hipoteca variable a una de fixa

T'expliquem quines opcions hi ha per passar d'una hipoteca variable a una de fixa

En la decisió de canviar d'un préstec hipotecari de tipus variable a un de tipus fix convé conèixer una sèrie d'aspectes:

Tipus de préstecs hipotecaris en funció de l'interès:

- Préstecs a tipus variable: en els préstecs hipotecaris a tipus variable, aquest consta d'un índex de referència (el més habitual és l'EURIBOR) més un diferencial que és fix. La quota que cal pagar variarà en cada revisió en funció dels canvis de l'EURIBOR.

- Préstecs a tipus fix: en els préstecs hipotecaris a tipus fix es paga la mateixa quota durant tota la vida del préstec.

- Préstecs a tipus mixt: en aquests préstecs s'aplica un tipus fix durant els primers anys de vida del préstec, un període que sol anar dels 5 als 10 anys, i durant la resta de termini s'aplica un interès variable, l'índex de referència del qual sol ser l'EURIBOR.

És habitual que les hipoteques fixes presentin un tipus d'interès més elevat que el d'una hipoteca variable, a canvi d'oferir la tranquil·litat de pagar sempre la mateixa quota. Tot i que inicialment les hipoteques a tipus variable solen tenir un tipus d'interès inferior, aquest podrà pujar o baixar amb els canvis de l'índex de referència (el més comú és l'EURIBOR).
Bàner superior hipoteca fixa Bàner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.
Pel que fa al període d'amortització, amb prou feines hi ha diferències entre els diferents tipus de préstecs hipotecaris i la majoria tenen en compte un termini de 20 a 30 anys, encara que algunes entitats bancàries ofereixen préstecs hipotecaris amortitzables en un termini de fins a 40 anys en el cas de préstecs hipotecaris a tipus variable.

Passos per fer el canvi

Hi ha dues formes de passar d'un préstec hipotecari de tipus variable a un de tipus fix, per novació de la hipoteca i per subrogació.

Amb la novació es canvien les condicions que anteriorment teníem contractades amb el nostre banc. Generalment solen afectar el tipus d'interès, ampliar la quantitat del préstec o el període d'amortització. Si volem passar el nostre préstec hipotecari de tipus variable a tipus fix i volem continuar amb la nostra entitat bancària haurem de sol·licitar una novació d'aquest préstec hipotecari.

Cal tenir en compte que això implica una sèrie de despeses. Alguns bancs preveuen el cobrament de comissions per novació d'hipoteca i d'altra banda, es requereix fer una nova escriptura pública, que té un cost d'uns 1.200 € per a una hipoteca mitjana de 100.000 €. Un altre possible cost, en funció del tipus de novació, és l'abonament de l'Impost sobre Actes Jurídics Documentats, l'import del qual varia entre el 0,5% i l'1,5% del valor del préstec, depenent de la comunitat autònoma. També podria ser necessària la taxació de l'immoble, depenent de la política de riscos de l'entitat.

Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.
L'alternativa a la novació del préstec hipotecari és canviar d'entitat bancària, la qual cosa es coneix com subrogació entre entitats. Aquest canvi sol comportar la modificació en algunes de les condicions del préstec com, precisament, el tipus d'interès a què s'està subjecte.
CTA Estudi CTA Estudi
Hipoteques - També et podria interessar Hipoteques - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
  • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
  • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.