Amortització d'una hipoteca: En què consisteix?

Funcionament de l'amortització hipotecària i els seus detalls

L'amortització d'un préstec hipotecari (hipoteca) és un procediment pel qual es paguen els diners prestats per un banc (capital) mitjançant desemborsaments parcials i periòdics (quota). Aquesta amortització hipotecària és anticipada, pel que fa a la devolució del capital abans del venciment del contracte.

L'amortització total de la hipoteca es dona quan es retorna la totalitat del capital prestat. L'habitual és que, en cada quota, es pagui la part del capital pendent més els interessos corresponents pel capital prestat, que variaran segons el tipus de préstec hipotecari contractat.

Bàner superior hipoteca fixa Bàner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.
Pot passar que una persona tingui diners estalviats i vulgui destinar-los a amortitzar part de la hipoteca. Es podria fer de dues maneres: reduint la quota que es paga mes a mes o bé reduint el termini (així s'acabaria de saldar abans el deute i es reduirien encara més els interessos totals del préstec). A l'hora de prendre la decisió, és important tenir en compte que podria comportar una comissió per amortització hipotecària anticipada, sigui total o parcial.

Quadre d'amortització d'hipoteca

Quan es paga la quota mensual, s'està retornant al banc part del capital prestat més els interessos generats, que es calculen segons el capital pendent i el tipus d'interès pactat (tipus fix o tipus variable).
Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.

En les hipoteques, s'acostuma a utilitzar el sistema d'amortització progressiva o de quota fixa, en què la quantitat de cada quota és invariable. Cal tenir en compte que aquesta quota, que serà constant durant tota la vida del préstec, ja incorpora l'interès i el reemborsament del capital. L'únic que variarà serà la proporció que paguem d'aquests dos elements: a mesura que augmenti el primer, disminuirà el segon, de manera que les quotes siguin sempre iguals. Com que els primers anys el capital que s'ha de pagar és molt gran, els interessos també seran majors. Per això, el normal és que comencem pagant més proporció d'interessos i, a mesura que passi el temps i aquests baixin, comencem a amortitzar el capital mitjançant l'increment de la proporció d'aquest en la relació.

No obstant això, si el tipus de préstec és a tipus variable, les quotes poden pujar o baixar de conformitat amb les revisions que es facin segons la variació de l'EURIBOR (normalment cada sis mesos).

CTA Estudi CTA Estudi
Hipoteques - També et podria interessar Hipoteques - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
  • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
  • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.