Com funcionen els fons d'inversió

Una de les primeres preguntes que es fa un inversor és on invertir els seus estalvis. Una opció són els fons d'inversió.  

Un fons d'inversió és una Institució d'Inversió Col·lectiva (IIC), és a dir, és un instrument d'estalvi que aglutina les aportacions fetes per un nombre de persones (els partícips) que volen invertir els seus estalvis. El conjunt de totes aquestes aportacions individuals s'inverteix en instruments financers (accions, valors de renda fixa, derivats o una combinació d'aquests).

El partícip del fons té accés a mercats que en molts casos no tindria a l'abast si invertís de forma individual. Això l'ajuda a diversificar les seves inversions d'una manera més fàcil i eficient. D'aquesta manera, el partícip confia els seus estalvis a un professional (gestora del fons) que es dedica a analitzar el mercat de cara a buscar oportunitats per generar rendibilitat a les aportacions dels partícips.

Bàner superior calcula rendibilitat Bàner superior calcula rendibilitat
Treu partit al teu diners
Tria el fons d'inversió que s'adapti més bé a les teves necessitats.
El partícip, a canvi de disposar d'una gestió professional de les seves inversions, ha de pagar unes comissions que es recolliran en el fullet informatiu del fons i sempre dins els límits màxims que fixa la llei. D'una banda, la comissió de gestió i dipositària es carreguen directament al fons (per la qual cosa resten valor al patrimoni del fons, reduint la rendibilitat per a l'inversor). En alguns fons, la gestora pot cobrar directament al partícip comissions per la subscripció i/o el reemborsament de les participacions.

Figures claus en el funcionament dels fons d'inversió

Partícip: persona que inverteix en un fons d'inversió.

Societat gestora: inverteix el capital aportat pels partícips en els diferents actius financers que constitueixen la cartera del fons (renda fixa, renda variable, derivats, dipòsits bancaris…). La societat gestora del fons és responsable d'elaborar un fullet en què es recullen les característiques del fons.

Entitat dipositària: s'encarrega de la custòdia del patrimoni del fons i assumeix el control de l'activitat de la gestora, en benefici dels partícips.

Però realment com funciona un fons d'inversió?

El funcionament és força senzill. L'inversor tria el fons d'inversió i en compra les participacions. Però, a quin preu? Aquest preu és el que es coneix com a valor liquidatiu del fons, que no és altra cosa que el resultat de dividir el patrimoni del fons entre el nombre de participacions en circulació en cada moment.

Qualsevol inversor pot comprar i vendre participacions, en qualsevol moment. La compra de participacions es denomina, subscripció; i la venda de participacions, reembossament. Per tant, a mesura que els inversors compren i venen participacions, el patrimoni del fons anirà pujant o baixant. A més d'això, les oscil·lacions del valor de mercat dels actius en què inverteix el fons poden donar resultats positius o negatius, fent que el patrimoni creixi o disminueixi, i en conseqüència el valor liquidatiu del fons patirà igualment oscil·lacions a l'alça o a la baixa.

Bàner central Bàner central
Cercador de fons
Coneix el catàleg de fons d'inversió de BBVA.

Fiscalitat dels fons d'inversió

Un dels grans avantatges dels fons d'inversió és la seva fiscalitat. El partícip d'un fons d'inversió només tributarà quan reembossi les participacions. En aquest moment es genera un rendiment, que a efectes fiscals es considera guany o pèrdua patrimonial i s'ha d'integrar a la base imposable de l'estalvi en l'IRPF.

A més, el traspàs entre fons està exempt de tributació, és a dir, si reembosses (vens) les participacions d'un fons reinverteixes (compres) en un altre fons, les possibles plusvàlues obtingudes no estan subjectes a tributació. Hi ha dues despeses que es poden deduir: les despeses associades a la subscripció i al reembossament de participacions. Tingues en compte que aquí pots conèixer més detalls sobre la fiscalitat dels fons d'inversió.

En resum, els fons d'inversió són instruments molt atractius per als inversors individuals, atès que faciliten l'accés a mercats que en altres casos no tindrien a l'abast, i ajuden a una bona planificació financera gràcies als seus avantatges fiscals.

CTA subinici fons CTA subinici fons
Fons d'inversió - També et podria interessar Fons d'inversió - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Coneix les característiques, la tipologia i la descripció del que coneixem com a actius financers.
  • T'expliquem com funcionen els fons d'inversió i tot el que necessites saber per invertir els teus diners.
  • Risc reduït i rendibilitat coneguda per endavant són dues de les característiques de la inversió en renda fixa.
Fons d'inversió - Eines Fons d'inversió - Eines

Eines de fons d'inversió

  • El simulador de fons d'inversió de BBVA t'ajuda a conèixer la rendibilitat que podràs aconseguir amb els teus estalvis.
  • No saps quin fons d'inversió s'adapta millor a les teves necessitats? El nostre comparador t'ajudarà a triar la millor opció.
  • Troba el millor fons d'inversió on invertir els teus estalvis i comença a rendibilitzar els teus diners.
  • Calcula la rendibilitat d'una inversió d'una manera ràpida i senzilla amb la calculadora que posem al teu abast.