Com elaborar una bona cartera d'inversions

Cada inversor haurà d'analitzar les seves circumstàncies personals i els seus objectius abans de confeccionar la seva pròpia cartera.

Per una cartera d'inversions entenem un conjunt d'actius financers de diversa naturalesa en què inverteix una Persona Física o Jurídica. L'enorme diversitat d'actius financers fa que hi hagi gairebé infinites carteres d'inversions, ponderades de manera diferent pel que fa al tipus d'actiu, la divisa, l'àrea geogràfica, etc. En una cartera d'inversions en l'ampli sentit de la paraula s'hi poden incloure actius no financers, com propietats immobiliàries o obres d'art.

És essencial que cada inversor, idòniament de la mà d'un professional de la planificació financera, construeixi la seva pròpia cartera d'inversions, adequada a les necessitats, als terminis i al perfil de risc que tingui. No hi ha una mateixa cartera d'inversions adequada per a dos inversors diferents.

Per confeccionar una cartera d'inversions és convenient donar resposta a una sèrie de qüestions i tenir certs punts en compte que analitzarem.

Bàner superior calcula rendibilitat Bàner superior calcula rendibilitat
Treu partit al teu diners
Tria el fons d'inversió que s'adapti més bé a les teves necessitats.

Per a què invertiré?

És imprescindible establir un objectiu. Si no es fa així, es pot incórrer en el risc d'invertir en actius que per liquiditat o perfil de risc no siguin aptes per a les nostres veritables necessitats. No és el mateix invertir en el marc de la planificació de la jubilació, un objectiu que es pot allargar durant més de tres dècades, que estalviar per canviar de vehicle, cosa per la qual es podrien utilitzar aproximadament cinc anys. L'horitzó temporal és una variable crítica.

El perfil de risc d'un inversor està estretament lligat a l'horitzó temporal de la inversió. Qui es troba invertint a vint anys vista pot incórrer en més riscos que qui ho fa a dos anys, per la senzilla raó que disposen de més marge de maniobra i perquè la volatilitat dels actius de risc tendeix a diluir-se en terminis llargs. No obstant això, la percepció del risc és subjectiva i hi ha individus que hi són més adversos que d'altres. Per tant, és necessari respondre a preguntes com “quina és la meva expectativa de rendibilitat” o “quin nivell de pèrdua màxima estic disposat a suportar”. Això determinarà si som inversors de perfil conservador, moderat o decidit.

Diversificació

Aquesta és una de les màximes de la inversió si el que volem és minimitzar riscos. Si concentrem tota la inversió en només un actiu estarem subjectes a una sola font de rendibilitat. Si aquest actiu té un comportament negatiu, haurem compromès tot el nostre capital. Diversificant entre diferents actius reduïm el risc, ja que un hipotètic mal comportament d'un d'aquests quedaria esmorteït per l'evolució dels altres.

És convenient diversificar en tipus d'actiu i, dins cada tipus, en diferents opcions. Per exemple:

 • Podem canalitzar el estalvi per a la jubilació a través de plans de pensions o plans de previsió assegurats, que a més donen accés a interessants avantatges fiscals.
 • Via fons d'inversió, podem canalitzar l'estalvi a més curt termini a través de fons d'inversió de renda fixa de baixa volatilitat i canalitzar l'estalvi a més llarg termini en fons d'inversió mixtos o de renda variable, més volàtils a terminis curts, però generalment molt més rendibles a mitjà i llarg termini.
 • Per mitjà d'assegurances podem, a més de canalitzar l'estalvi, cobrir la contingència de defunció per a tranquil·litat del futur de la nostra família.

 

Bàner central Bàner central
Cercador de fons
Coneix el catàleg de fons d'inversió de BBVA.

Atenció a la fiscalitat

A vegades, quan analitzem el comportament d'una cartera d'inversions es fa referència directament a la rendibilitat de cadascun dels actius i a la rendibilitat ponderada de la cartera. No és incorrecte, però no és realment l'etapa final. Els productes d'inversió estan subjectes a tributació, per la qual cosa la rendibilitat final serà el que es coneix com a rendibilitat financera i fiscal, és a dir, la rendibilitat neta de qualsevol obligació tributària. Vegem-ne alguns casos:

 • Els plans de pensions permeten desgravar anualment (fins a un màxim de 8.000 €) les aportacions efectuades. Tanmateix, és molt important planificar-ne bé el rescat per minimitzar la factura fiscal, atès que les prestacions tenen la consideració de rendiments del treball.
 • Els fons d'inversió són generalment un dels protagonistes a les carteres d'inversions, ja que el traspàs entre aquests no té cap tipus d'impacte fiscal, la qual cosa queda diferit al moment del rescat. D'aquesta manera és possible anar fent una gestió activa durant anys sense haver de retre comptes a Hisenda.
 • Les rendes vitalícies tenen interessants coeficients reductors, més elevats com més gran és l'edat de l'assegurat. Per exemple, els majors de 70 anys només tributaran pel 8% de la renda obtinguda.
 • La inversió directa en accions té la mateixa consideració fiscal que els fons d'inversió, amb la diferència que no hi ha exempció fiscal en la seva gestió atès que no és possible el traspàs entre accions.
CTA subinici fons CTA subinici fons
Bàner Asset Management Bàner Asset Management
Amb la col·laboració de BBVA Asset Management:
Fons d'inversió - També et podria interessar Fons d'inversió - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Coneix les característiques, la tipologia i la descripció del que coneixem com a actius financers.
 • T'expliquem com funcionen els fons d'inversió i tot el que necessites saber per invertir els teus diners.
 • Risc reduït i rendibilitat coneguda per endavant són dues de les característiques de la inversió en renda fixa.
Fons d'inversió - Eines Fons d'inversió - Eines

Eines de fons d'inversió

 • El simulador de fons d'inversió de BBVA t'ajuda a conèixer la rendibilitat que podràs aconseguir amb els teus estalvis.
 • No saps quin fons d'inversió s'adapta millor a les teves necessitats? El nostre comparador t'ajudarà a triar la millor opció.
 • Troba el millor fons d'inversió on invertir els teus estalvis i comença a rendibilitzar els teus diners.
 • Calcula la rendibilitat d'una inversió d'una manera ràpida i senzilla amb la calculadora que posem al teu abast.