Com utilitzar el rènting de cotxes a la teva empresa

Aquesta opció de lloguer té nombrosos avantatges per a l'empresari, tant en el pla econòmic com en el de gestió

Una de les opcions més habituals a l'hora d'adquirir un vehicle per a la nostra empresa és el rènting: a través d'aquesta modalitat, podem gaudir d'un cotxe de la nostra elecció durant un període que sol anar d'un a cinc anys, temps en què paguem una quota fixa mensual, que inclou tant el mateix servei de rènting com el manteniment del cotxe, l'assegurança obligatòria, impostos de matriculació, circulació, assegurança d'assistència… És a dir, l'empresa pot utilitzar el vehicle com si fos seu però sense els inconvenients associats a aquest.

Quan finalitza el termini del contracte, l'empresa torna el cotxe i pot accedir a un nou vehicle, bé amb un altre contracte de rènting o renovant l'existent.

Bàner Superior Rènting 2 Bàner Superior Rènting 2
BBVA Autorenting
Gaudeix de les nostres ofertes i d'una àmplia proposta de cotxes d'alta gamma.

Com es tramita un rènting

A l'hora d'accedir a un vehicle mitjançant rènting, la nostra empresa haurà d'acudir a una entitat de lloguer de vehicles sense conductor, que serà la que tramitarà l'operació de lloguer que es requereix per formalitzar l'adquisició del cotxe.

Com passa amb altres serveis similars, l'aprovació del rènting està subjecta a l'estudi de viabilitat que fa l'entitat, que és la que mitjança amb el concessionari del vehicle.

D'aquesta manera, el més habitual és que us requereixin:

  • Últim impost de societats.
  • Balanç de comptes de l'empresa.
  • Resum anual d'IVA i els quatre trimestres de l'exercici ja finalitzat.
  • IVA trimestral de l'exercici en curs.
  • Dades financeres de l'avalador.

En definitiva, perquè l'operació de rènting sigui aprovada, l'empresa haurà de demostrar la seva solvència econòmica i el seu patrimoni.

Quins avantatges té el rènting per a la teva empresa

Renunciar a comprar un vehicle per a l'empresa i, en comptes d'això, llogar-lo mitjançant rènting té una sèrie d'avantatges que cal tenir en compte, motiu pel qual moltes empreses es decideixen a optar per aquesta via per crear o incrementar la seva flota d'automòbils.

El primer, i el més cridaner en el pla econòmic, és que l'empresa no s'ha de fer responsable del manteniment ni de l'assegurança del cotxe. L'estalvi econòmic és evident, més encara tenint en compte la pèrdua de valor del vehicle amb el pas dels anys, un problema que l'empresa no haurà de gestionar ja que una vegada finalitzat el contracte de rènting podrà optar per un altre lloguer d'un vehicle completament nou.

Precisament, aquest és un aspecte que fa molt útil el rènting per a aquelles empreses que necessiten o volen tenir una flota de vehicles actualitzada, amb models nous que incorporen les últimes tecnologies.

Finalment, cal assenyalar com un avantatge considerable la simplificació de totes les gestions relacionades amb la flota de vehicles de l'empresa. Serà la companyia de rènting l'encarregada de gestionar els recanvis necessaris (com els pneumàtics), així com la renovació d'assegurances o les revisions que siguin procedents.

Bàner Central Rènting 2 Bàner Central Rènting 2
Descobreix l'autorènting per a empreses de BBVA
El vehicle que necessites a una quota competitiva i amb grans avantatges

A quin tipus d'empreses els convé el rènting

En principi, qualsevol empresa es pot beneficiar de tenir un cotxe o una flota de vehicles mitjançant rènting; tanmateix, les que donen més ús als cotxes (la qual cosa implica més desgast i possibilitat d'avaries), són les que treuen més partit a aquesta modalitat de lloguer.

En el moment de plantejar-se adquirir un cotxe mitjançant rènting, és important que l'empresa calculi bé els costos que assumirà, ja que si l'ús que donarà al vehicle és reduït i no preveu un desgast important, potser serà més convenient optar per altres opcions.

CTA Rènting 2 CTA Rènting 2
Empreses - També podria interessar-te Empreses - També podria interessar-te

També et podria interessar

  • T'expliquem quins són els criteris per classificar a una empresa en funció de la mida que tingui.
  • T'expliquem com ajuden a establir els impostos que ha de pagar cada treballador en funció dels seus ingressos
  • T'expliquem tots els detalls que necessites saber sobre aquesta associació estratègica temporal.