Privacitat de les dades de clients en banca

Descobreix com protegeixen les teves dades les entitats bancàries
Fins fa molt poc, la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, regia el tractament de les dades dels consumidors a Espanya. Tanmateix, l'aprovació per part de la Unió Europea el 2016 del Reglament general de protecció de dades (UE 2016/279) va fer urgent la necessitat d'adaptar aquesta legislació a les innovacions de l'era digital. En conseqüència, a Espanya es va aprovar, el novembre de 2017, el Projecte de llei orgànica de protecció de dades, l'objectiu principal del qual consistia a adaptar l'antiga LOPD a les directrius que marca el Reglament UE 2016/279. En aquest article, t'expliquem quines implicacions té el nou RGPD per als consumidors, com s'aplica en el sector bancari i la privacitat de les dades dels consumidors.
Bàner superior One View Bàner superior One View
BBVA One View
Fes els pagaments de la teva empresa des dels teus uns altres bancs sense sortir de BBVA.

Què és el RGPD i quines implicacions té?

Els bancs i entitats financeres, com a societats, també estan subjectes al compliment del RGPD. Tradicionalment, el sector bancari sempre ha atorgat un nivell alt de protecció de les dades dels clients, donada la sensibilitat d'aquestes dades. Tanmateix, ara hi ha nous canvis als quals cal adaptar-se ràpidament. Algunes de les novetats que ha portat la introducció del RGPD a les entitats financeres són les següents:

Creació de la figura del delegat de protecció de dades: un dels canvis més rellevants que ha propiciat el RGPD en els bancs és la creació i nomenament de la figura del delegat de protecció de dades. L'objectiu principal del DPD consisteix a vetllar per la seguretat de les dades dels clients de l'entitat financera que supervisa. Treballa independentment i directament amb l'Associació Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Consentiment: aquest és un altre dels aspectes que han canviat en matèria de protecció de dades. Anteriorment es prenia per consentiment vàlid el silenci, la inacció o l'omissió; tanmateix, ara cal que els clients atorguin consentiment a les entitats financeres per a la recol·lecció i tractament de les seves dades personals d'una manera lliure i inequívoca, mitjançant una clara acció afirmativa. Un exemple pràctic és l'ús de caselles que l'usuari ha de marcar prèviament.

Principi de responsabilitat activa: el principi de responsabilitat activa, conegut com a "accountability" en anglès, és una altra de les novetats que introdueix el RGPD. Això vol dir que, ara, les entitats financeres no només són responsables de complir amb la normativa de protecció de dades, sinó que, a més, han d'implementar processos interns per demostrar i assegurar que es compleix.

Drets dels clients d'un banc: a més, el RGPD també ha atorgat nous drets als clients de les entitats financeres. Un és el dret de supressió de dades, que permet eliminar les dades cedides a l'entitat bancària en cas que no s'estiguin destinant a les finalitats per a les quals es van recollir o, simplement, si es vol retirar el consentiment. Un altre dret important introduït mitjançant el RGPD és el dret a la portabilitat. Aquest dret atorga als clients d'un banc la possibilitat d'obtenir totes les dades personals que l'entitat financera n'hagi recollit i transmetre-les a un tercer, si vol.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: aquest últim dret és, probablement, el que més impacte ha tingut en el sector de la banca. Moltes vegades, les entitats financeres fan perfils dels seus clients en funció de les dades que en tenen i les utilitzen per prendre decisions, com ara concedir un crèdit o no. Com a conseqüència de l'aprovació del RGPD, a partir d'ara cap organització no podrà prendre decisions automatitzades (sense la intervenció d'un individu) per qualsevol dels seus clients que hi tinguin un efecte jurídic.

BBVA i el RGPD

En definitiva, el RGPD ha tingut un gran impacte en el tractament i ús de la informació personal dels consumidors europeus, i ha augmentat la seguretat i la privacitat de les dades que recullen tota mena d'organitzacions. A BBVA, ens agrada tractar sempre amb la màxima atenció i delicadesa les dades dels nostres clients i, per això, ens vam avançar a l'entrada en vigor del RGPD quan vam implementar figures com la del DPD mesos abans que acabés el termini d'adaptació a la normativa europea.
Bàner Central One View Bàner Central One View
Vas d'un banc a un altre per pagar als teus proveïdors
Simplifica! Fes els pagaments de la teva empresa sense sortir de BBVA.
A més, tots els nostres productes i serveis garanteixen els índexs més alts de privacitat de les dades dels nostres clients. N'és un bon exemple One View, l'agregador financer per a empreses que et permet importar la informació de tots els teus comptes, de més de 80 bancs, per poder analitzar d'una manera molt senzilla la situació financera del teu negoci i poder prendre millors decisions financeres. El procés de connexió de comptes i targetes d'altres entitats és ràpid i simple, a més de molt segur.
CTA One View CTA One View
Empreses - També et podria interessar Empreses - També et podria interessar

També et podria interessar

  • T'expliquem quins són els criteris per classificar a una empresa en funció de la mida que tingui.
  • T'expliquem com ajuden a establir els impostos que ha de pagar cada treballador en funció dels seus ingressos
  • T'expliquem tots els detalls que necessites saber sobre aquesta associació estratègica temporal.