Pressupost a l'empresa, eines per elaborar-lo

Descobreix com redactar pressupostos per a la teva empresa fàcilment
Les principals claus per al bon funcionament d'una empresa són la gestió i la planificació. Independentment de la mida del teu negoci, és vital que comptis amb una organització i objectius clars que serveixin per orientar les operacions de l'empresa. Els pressupostos permeten quantificar aquests plans i fer projeccions sobre l'evolució que s'espera de l'empresa. A continuació t'expliquem totes les claus per fer un bon pressupost d'empresa i les eines que t'ajudaran a aconseguir-ho.
Bàner superior One View Bàner superior One View
BBVA One View
Fes els pagaments de la teva empresa des dels teus uns altres bancs sense sortir de BBVA.

En què consisteix un pressupost d'empresa?

Qualsevol empresa necessita establir plans estratègics per dirigir la seva activitat. Els pressupostos són un element fonamental en aquests plans, ja que serveixen per expressar-los en xifres concretes. Per això, un pressupost no és res més que un pla de futur en què es quantifiquen els objectius, els recursos necessaris per aconseguir-los i els beneficis que s'esperen.

La funció principal dels pressupostos és organitzar i controlar l'activitat d'una empresa i optimitzar l'ús dels seus recursos. Encara que s'utilitzen principalment per planificar, sovint també es comparen amb els resultats obtinguts per poder detectar qualsevol problema en el funcionament de l'empresa i resoldre'l. Així mateix, aquesta comparació també és útil per comprovar les dades que es fan servir en el càlcul dels pressupostos i establir sistemes més precisos.

Com fer un pressupost d'empresa

El primer pas consisteix a decidir quin tipus de pressupost es vol fer. Per exemple, pot ser un pressupost a curt o a llarg termini, de tota l'empresa o d'un sol departament, d'un projecte concret o de l'activitat del negoci en general, etc. A cadascun d'aquests casos, els elements que s'hi inclouran o el mètode per obtenir les dades pot variar.

Quan s'ha fixat l'objectiu del pressupost, és el moment de calcular les quantitats que hi constaran. Com que es tracta d'un pla de futur, la majoria de les dades que s'utilitzen són només estimacions, encara que l'objectiu és que siguin tan precises com sigui possible. Les empreses amb més experiència poden utilitzar resultats anteriors per fer els seus pressupostos, ja que aporten informació sobre els costos de determinats processos o recursos. Tanmateix, també es poden fer càlculs i aproximacions a partir d'estudis de mercat i altres dades disponibles.

Finalment, aquestes dades es presenten de manera ordenada per determinar els recursos que s'utilitzaran, les despeses en què s'incorrerà i els beneficis que s'espera obtenir i, tot plegat, amb les dates corresponents. Aquestes dates poden dependre dels terminis que tingui l'empresa per lliurar determinats productes o serveis als seus clients, o dels terminis que l'empresa estableixi a nivell intern.

Bàner Central One View Bàner Central One View
Vas d'un banc a un altre per pagar als teus proveïdors
Simplifica! Fes els pagaments de la teva empresa sense sortir de BBVA.

Quines eines es poden utilitzar per elaborar un pressupost?

Actualment, tots els pressupostos d'una empresa han d'estar en format digital, així que, com a mínim, cal tenir un processador de textos. No obstant això, hi ha diverses eines molt més específiques que faciliten calcular les dades i redactar els pressupostos.

Els fulls de càlcul representen no només l'eina més bàsica per crear un pressupost i automatitzar totes les operacions necessàries per elaborar-lo, sinó que, a més, inclouen plantilles amb aquestes funcions incorporades i amb un format preestablert. D'aquesta manera, el responsable de redactar el pressupost es limita a introduir les dades concretes de l'empresa a la plantilla.

Tanmateix, actualment hi ha eines molt més avançades dissenyades per gestionar la comptabilitat de les empreses. La redacció de pressupostos s'inclou com una de les opcions d'aquests programes, que permeten integrar-los amb altres funcions de comptabilitat de l'empresa. Per tant, a l'hora de fer un pressupost, el programa ja té dades financeres del negoci, com els actius o passius, el volum de vendes o les despeses.

Per facilitar encara més la gestió empresarial, han aparegut diversos programes que integren tots els procediments de gestió en una única plataforma. Aquests programes van un pas més enllà i permeten que tota la informació es comparteixi amb els departaments pertinents de manera automàtica. Aquest sistema facilita i agilitza encara més la creació de pressupostos, ja que tota la informació està sempre disponible i actualitzada.

Així mateix, molts d'aquests programes ofereixen tots aquests serveis en línia, sense necessitat d'instal·lar el programa en cap dispositiu. Això suposa un gran avantatge perquè permet accedir a les eines i les dades de l'empresa des de qualsevol punt i dispositiu, a més de no ocupar espai al servidor del negoci.

A BBVA oferim una àmplia gamma de productes per a autònoms i tota mena d'empreses. A més de tenir un avançat servei de banca en línia, hem incorporat diverses eines de gestió en línia: BBVA Net Cash. Una d'aquestes eines és One View, un agregador financer multientitat, mitjançant el qual es pot afegir, de manera molt senzilla, la informació de comptes, comptes de crèdit i targetes, per tenir una visió completa i en un únic lloc. A més, One View té l'opció de fixar objectius per categories i veure com evolucionen respecte a aquesta meta. Poder tenir aquesta informació resulta molt útil a l'hora d'elaborar un pressupost més ajustat i realista del nostre negoci.

CTA One View CTA One View
Empreses - També et podria interessar Empreses - També et podria interessar

També et podria interessar

  • T'expliquem quins són els criteris per classificar a una empresa en funció de la mida que tingui.
  • T'expliquem com ajuden a establir els impostos que ha de pagar cada treballador en funció dels seus ingressos
  • T'expliquem tots els detalls que necessites saber sobre aquesta associació estratègica temporal.