Com definir l'objecte social d'una empresa

Definir l'objecte social de l'empresa significa concretar quines activitats farà
A l'hora de fixar els estatuts d'una societat mercantil, és important definir-ne adequadament l'objecte social. Es tracta de concretar quines activitats farà l'empresa, bé immediatament o en el futur, i és un punt que si no es detalla correctament pot impedir la seva inscripció al Registre Mercantil.
Bàner superior Compte Negocis Bàner superior Compte Negocis
Compte Negocis
El compte per al teu negoci sense comissió de manteniment.
Generalment, s'estableix un objecte social força ampli. Cal tenir en compte que qualsevol modificació estatutària requereix l'acord de la Junta, l'elevació a escriptura pública d'aquest acord i la inscripció al Registre Mercantil, per la qual cosa habitualment l'objecte social no només inclou les activitats principals que es duran a terme, sinó que també en conté altres d'accessòries que podrien interessar en el futur.

La manera de definir les activitats

Un dels requisits que el Registre Mercantil imposa per acceptar la inscripció de les escriptures és que l'objecte social aparegui perfectament clar i es concretin les activitats de l'empresa de manera que no hi pugui haver dubtes.

Per complir amb aquest precepte, un sistema molt senzill és definir les activitats segons la qualificació que tenen en els codis de l'IAE o la CNAE. Si identifiquem les activitats a fer amb els epígrafs corresponents i utilitzem el títol d'aquests epígrafs, podrem ajustar la definició de l'activitat de manera adequada.

Bàner Central Compte Negocis Bàner Central Compte Negocis
BBVA per a autònoms i pimes
Un compte adreçat tant a autònoms com a pimes que necessitin un compte per a la seva activitat professional.

El problema pot sorgir amb aquestes activitats que, bé per ser noves o per aparèixer d'una manera molt genèrica en aquests codis, no queden perfectament definides. En aquests casos, es tracta d'intentar resumir l'activitat perquè quedi perfectament identificada.

Aquest és un detall important, ja que el rebuig a la inscripció suposa l'obligació de reparar l'escriptura, i això implica retards en els tràmits següents i, previsiblement, un augment del cost de constitució.

CTA Compte Negocis CTA Compte Negocis
Empreses - També podria interessar-te Empreses - També podria interessar-te

També et podria interessar

  • T'expliquem quins són els criteris per classificar a una empresa en funció de la mida que tingui.
  • T'expliquem com ajuden a establir els impostos que ha de pagar cada treballador en funció dels seus ingressos
  • T'expliquem tots els detalls que necessites saber sobre aquesta associació estratègica temporal.