Control d'ingressos i despeses en el teu negoci, eines útils

Descobreix quin tipus d'eines tens a la teva disposició per portar un registre comptable de les teves despeses i els teus ingressos
Portar una comptabilitat dels ingressos i les despeses és fonamental per a qualsevol empresa: no es tracta únicament d'una cosa imprescindible per poder complir amb les obligacions legals i tributàries, també és una mesura necessària per controlar el funcionament diari del negoci, valorar-ne els resultats i descobrir àrees de millora o punts negres de cara a una optimització del rendiment. Per facilitar aquesta comptabilitat, hi ha un gran nombre d'aplicacions i programes de gestió que van des del full de càlcul més senzill fins a complexes solucions de planificació de recursos empresarials. A continuació, et parlem d'algunes de les eines més comunes per portar un control dels ingressos i les despeses en el teu negoci.
Bàner superior One View Bàner superior One View
BBVA One View
Fes els pagaments de la teva empresa des dels teus uns altres bancs sense sortir de BBVA.

Comptabilitat bàsica mitjançant fulls de càlcul

Els fulls de càlcul són una de les solucions més senzilles i econòmiques per portar un control dels ingressos i les despeses. Són una eina a l'abast de qualsevol autònom o petita empresa i molt fàcils de fer servir si no es volen fer operacions complicades. En la seva versió més senzilla, un full de càlcul reflecteix els assentaments de manera similar que com ho feien els llibres comptables tradicionals, amb columnes per indicar la data i quantitat de l'ingrés o la despesa i el resultat d'aquest moviment a la comptabilitat general. A més, si es disposa de suficients coneixements, es poden introduir fórmules molt més complexes que automatitzin els processos i elaborin gràfics i resums de moviments per facilitar una anàlisi de l'evolució de l'empresa o la presentació de documents fiscals. L'aplicació de fulls de càlcul més estesa és Excel, que forma part del paquet de Microsoft Office; però també hi ha aplicacions gratuïtes, moltes d'elles compatibles amb la primera, que es poden fer servir per portar un control de les despeses i dels ingressos.
Bàner Central One View Bàner Central One View
Vas d'un banc a un altre per pagar als teus proveïdors
Simplifica! Fes els pagaments de la teva empresa sense sortir de BBVA.

Programes i aplicacions de comptabilitat

Molts programes senzills de comptabilitat no són sinó fulls de càlcul complexos, en què els processos i les fórmules s'han establert per endavant de manera que l'usuari trobi els resultats que vol només introduint les dades. Són la solució perfecta per a qui necessita controlar les seves despeses i ingressos i elaborar desglossaments i informes més detallats, però que no es vol complicar aprenent fórmules d'Excel avançades o fent servir solucions de gestió més cares i complexes. A més, la majoria dels programes de comptabilitat ofereixen funcionalitats addicionals, com plantilles autocompletables amb els diversos models fiscals o la possibilitat de fer pressupostos, factures o albarans. L'oferta de programes d'aquest tipus és molt extensa, i és possible trobar aplicacions específiques adaptades a les necessitats de gairebé tots els sectors.

ERP o programes de planificació de recursos empresarials

Els ERP o programes d'Enterprise Resource Planning són solucions complexes de gestió empresarial integral. Aquest programa ofereix eines per gestionar no només la comptabilitat, sinó també altres aspectes de l'administració empresarial com la producció, les vendes, l'inventari o els recursos humans. Atès que es tracta de solucions integrals, que poden afectar a la totalitat dels departaments i centres d'informació, el procés d'adaptació i implementació pot presentar dificultats, a més de requerir el suport de consultors especialitzats. Tanmateix, no es pot negar que aquestes solucions de gestió global ofereixen múltiples avantatges: des de l'estalvi de temps i recursos que suposa l'automatització dels processos, fins a les facilitats per compartir informació i per a l'allotjament al núvol, o les múltiples opcions de personalització en funció de les necessitats de cada negoci.

BBVA One View i BBVA Net Cash, les solucions de BBVA per controlar les teves despeses i els teus ingressos

Els clients de BBVA que volen trobar una funcionalitat senzilla per portar un control dels seus ingressos i despeses tenen disponible BBVA One View, un agregador financer senzill i intuïtiu per aconseguir veure els productes que tinguin en qualsevol entitat, d'un simple cop d'ull. En només uns quants clics, pots agregar comptes, comptes de crèdit i targetes de qualsevol entitat per tenir una visió completa de la posició global de la teva tresoreria en un únic lloc. A més, es poden baixar els moviments dels comptes agregats integrats en un únic format.

BBVA One View també disponible a BBVA Net Cash, la banca en línia per a empreses, que ofereix un conjunt d'eines per a empreses i institucions que poden operar en funció de les seves necessitats. Amb BBVA Net Cash, que també està disponible per a mòbil, és possible gestionar totes les operacions de cobraments i pagaments i simplifica la gestió financera de la teva empresa. També permet fer transferències, gestionar crèdits documentaris o fer operacions de factoring o confirming. A més, és possible accedir a informació detallada i completa de tots els seus comptes, tresoreria, finançament, avals i fons d'inversió.

BBVA Net Cash no és l'única aplicació desenvolupada per BBVA amb l'objectiu de fer més fàcil la vida dels seus clients. Sempre a l'avantguarda de la innovació, BBVA ha desenvolupat diverses aplicacions específiques per als usuaris de banca mòbil, els interessats en el mercat immobiliari o els professionals que volen utilitzar el mòbil per fer cobraments amb targeta, entre d'altres. Si vols saber com pots utilitzar BBVA Net Cash o unes altres aplicacions de BBVA, entra en bbva.es i explora les nostres eines.

CTA One View CTA One View
Empreses - També et podria interessar Empreses - També et podria interessar

També et podria interessar

  • T'expliquem quins són els criteris per classificar a una empresa en funció de la mida que tingui.
  • T'expliquem com ajuden a establir els impostos que ha de pagar cada treballador en funció dels seus ingressos
  • T'expliquem tots els detalls que necessites saber sobre aquesta associació estratègica temporal.