Avantatges i inconvenients per al franquiciat

Entén les diferències respecte a un negoci tradicional
El franquiciat és la persona o empresa a la qual se cedeix una franquícia partint d'unes condicions pactades. A continuació t'enumerem els principals avantatges i inconvenients de la figura del franquiciat: 
Bàner superior Compte Negocis Bàner superior Compte Negocis
Compte Negocis
El compte per al teu negoci sense comissió de manteniment.

Avantatges de franquiciar

 • Beneficiar-te de l'experiència de la franquícia, evitant els riscos i la feina que comporta l'inici de qualsevol activitat empresarial.
 • Notorietat de marca: Pertinença a una cadena de prestigi i identificable per part del consumidor.
 • Generació d'economies d'escala: Un dels avantatges principals són els preus que podem aconseguir gràcies als alts volums de compra que poden aconseguir les centrals franquiciadores
 • Producte exclusiu.
 • Assistència, control, formació, sistema de gestió, estudis de mercat, etc.
 • Màrqueting: Estalvi i repercussió mediàtica de les campanyes de màrqueting.

Inconvenients del franquiciat

 • El pagament d'un dret d'entrada per la utilització de la marca franquiciada i la transmissió de "know how" i dels "royalties" per tot el suport i l'assessorament continuat.
 • No possessió de la marca comercial: El franquiciat pot fer servir la marca, però la marca pertany a la central franquiciadora.
 • Limitació de poder de decisió: El franquiciat ha d'assumir les normes i els procediments de la central franquiciadora.
 • Permetre al franquiciador la supervisió i el control permanent del seu negoci.
 • Els contractes de franquícies solen ser de curta durada (5 anys), amb els problemes que això pot comportar.

Diferències respecte al negoci tradicional

L'expansió en franquícia, a més de ser una de les fórmules més dinàmiques i financerament assequibles de créixer per a una empresa, implica l'atorgament d'un contracte en virtut del qual es durà a terme la cessió dels drets d'ús d'una marca, la disponibilitat i transmissió d'un saber fer propi i diferenciat i la prestació inicial i continuada d'assistència tècnica i comercial al franquiciat en qualitat de soci comercial.

Conceptes que cal pagar:

 • Cànon d'entrada: Aquest cànon també justifica el dret a l'ús que el franquiciat té de la marca i el fet d'estar aplicant el know how transmès des de la central franquiciadora. I sol estar destinat:
  • Dret d'entrada justificat per una sèrie de despeses en què incorre el franquiciador amb cadascun dels franquiciats.
  • Despeses que generi l'expansió de la franquícia.
  • La formació inicial impartida per part de la central, i l'ús de les instal·lacions de la central per dur-ho a terme.
  • L'entrega del paquet de benvinguda d'unió a la xarxa (marxandatge per al local). 
Bàner Central Compte Negocis Bàner Central Compte Negocis
BBVA per a autònoms i pimes
Un compte adreçat tant a autònoms com a pimes que necessitin un compte per a la seva activitat professional.
 • Royalty d'explotació: Per la prestació de serveis de la central. Aquest royalty pot ser:
  • Fix.
  • Percentatge de vendes.
  • Mixt.
  • No existir (incl. marge producte) 
 • Royalty de màrqueting: Quantitat que el franquiciat haurà d'aportar a la central per a la realització de promoció i comunicació a escala nacional.
 • Fons de màrqueting: Quantitat que el franquiciat haurà d'invertir per a la realització de promoció i comunicació a escala local.
 • Obligacions contractuals: Exclusivitat de producte/servei, mètode de venda, proveïdors homologats, adequació del local, etc.
 • Durada del contracte: Ha de dependre de l'amortització de la inversió.
  • Ex: amortització inversió > 2 anys i mitjà > 5 anys de contracte 
 • Renovació: Implícita vs automàtica.
 • Exclusivitat territorial:
  • Zona d'exclusivitat.
  • Zona d'influència.
CTA Compte Negocis CTA Compte Negocis
Empreses - També podria interessar-te Empreses - També podria interessar-te

També et podria interessar

 • T'expliquem quins són els criteris per classificar a una empresa en funció de la mida que tingui.
 • T'expliquem com ajuden a establir els impostos que ha de pagar cada treballador en funció dels seus ingressos
 • T'expliquem tots els detalls que necessites saber sobre aquesta associació estratègica temporal.