Estat financer de les pimes, totes les claus

T'expliquem en què consisteixen aquests instruments i com et poden ajudar a entendre la situació comptable de la teva pime
La finalitat dels informes d'estat financer de les pimes és donar informació sobre la situació econòmica i financera de l'empresa per garantir-ne una bona gestió comptable. Aquests instruments també es denominen estats comptables o informes financers, i són els documents més importants que reflecteixen la salut financera d'una companyia. En aquest article t'expliquem en què consisteixen els estats financers i com utilitzar-los per obtenir informació rellevant sobre la teva empresa i millorar la presa de decisions.
Bàner superior One View Bàner superior One View
BBVA One View
Fes els pagaments de la teva empresa des dels teus uns altres bancs sense sortir de BBVA.
Els estats financers són elements que conformen els comptes d'una empresa i serveixen per avaluar la situació financera en què aquesta es troba després de cada exercici econòmic, a més de per valorar els canvis que ha experimentat durant un cert període, cosa que facilita la presa de decisions. Per aquest motiu, resulta essencial que siguin fidels a la situació econòmica de l'organització i que resumeixin i exposin amb detall tots els elements que modelen la situació financera i el rendiment d'una empresa recollint els ingressos rebuts i les partides d'inversió i despesa.

Components dels estats financers i els comptes anuals

Els components obligatoris dels estats financers d'una empresa són el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de fluxos d'efectiu, l'estat de canvis en el patrimoni net i la memòria. Els primers quatre estats aporten informació de naturalesa financera, i la memòria aporta informació de naturalesa mixta. El conjunt d'aquests cinc estats comptables forma un document comptable unitari que es denomina comptes anuals.

 • Balanç de situació o balanç general: és el component més important, ja que ofereix informació clara sobre la situació de l'empresa en un moment concret. Inclou els actius, els passius i el patrimoni de l'organització en el moment d'elaborar-se el balanç.
 • Compte de pèrdues i guanys: exposa tots els ingressos i les despeses que hi ha hagut a l'empresa en un període determinat, per la qual cosa dona una imatge fidel de la liquiditat de l'organització.
 • Estat de fluxos d'efectiu: mostra totes les variacions d'efectiu i equivalents a l'efectiu que s'han dut a terme en una empresa en un cert període de temps. Aquesta informació apareix desglossada per activitats d'operació, activitats d'inversió i activitats de finançament. D'aquesta manera, es poden analitzar les fonts de l'efectiu i la seva repercussió a l'empresa.
 • Estat de canvis en el patrimoni net: inclou tots els moviments de l'empresa i com afecten el seu patrimoni.
 • Informe de gestió: consisteix en una explicació i anàlisi de les dades més significatives de tots els estats anteriors, juntament amb les decisions que han donat peu a la situació financera de l'empresa en un moment concret. A més, aporta informació per gestionar l'organització i la seva política d'inversions en el futur.
Bàner Central One View Bàner Central One View
Vas d'un banc a un altre per pagar als teus proveïdors
Simplifica! Fes els pagaments de la teva empresa sense sortir de BBVA.

Models d'estats financers

Com que la finalitat dels estats financers és oferir informació sobre la situació econòmica de l'empresa i ajudar en la presa de decisions futures, cal que aquests informes incloguin informació detallada i que donin una imatge fidel de l'organització. A més, la informació s'ha de presentar de manera clara i ordenada, seguint una mateixa estructura en tots els informes per permetre'n la comparació.

Tant les grans corporacions i institucions internacionals com les pimes fan ús dels estats financers, per la qual cosa els diversos models s'han d'adaptar a les particularitats de cada empresa i als objectius per als quals s'elaboren. Per exemple, els bancs sol·liciten aquest tipus d'informes quan les empreses sol·liciten un préstec, ja que ofereixen informació sobre el nivell d'endeutament de la companyia i la seva capacitat per amortitzar la quantitat deguda. A més, poden servir per informar els accionistes sobre la situació de l'organització, a fi que puguin valorar l'estat de les seves accions i veure si els actius que han invertit es revaloren o perden valor.

A BBVA som especialistes en pimes i disposem d'un equip d'experts que ofereixen solucions adaptades al teu negoci. Per exemple, comptem amb la funcionalitat One View, un agregador financer que permet controlar els teus comptes, targetes, TPV i obtenir informació de préstecs i crèdits, tenint-ho tot controlat d'un cop d'ull. 

Fes els pagaments de la teva empresa des dels teus uns altres bancs sense sortir de BBVA

Tant si la teva empresa és gran com petita, assegurança que treballes amb més d'un banc. Per això, a BBVA intentem facilitar-te el dia a dia amb BBVA One View. Una eina amb què a més de tenir una visió global dels teus diferents bancs, ara també et permet fer els pagaments de la teva empresa des dels teus uns altres bancs sense sortir de BBVA**.

 • De manera àgil i senzilla: tria un dels teus comptes agregades, completa les dades de beneficiari, import i concepte i llest, s'haurà iniciat el pagament. El banc que rebi l'ordre des de BBVA executarà la transferència. El justificant de l'operació el podràs baixar directament, així es va acabar haver d'anar d'un banc a un altre.
 • Segur: les teves claus sempre seran teves. Des de BBVA només et demanarem les claus dels teus uns altres bancs en el moment de l'agregació. Després, per iniciar pagaments, les claus només te les demanaran els teus uns altres bancs.
 • Sense comissions: no et cobrarem cap comissió per aquest servei. Només pagaràs el que el teu un altre banc et coure habitualment per les transferències estàndards i immediates.
 • I moltes més funcionalitats: a més de fer les operacions, podràs veure l'històric de pagaments ordenats per data, els pagaments pendents de firma i cancel·lar els pagaments periòdics, etc.

Tot sense sortir de BBVA.

L'iniciador de pagaments de BBVA One View està disponible per a les transferències des de CaixaBank, Santander, Popular, Bankinter, Unicaja i Bankia.

CTA One View CTA One View
Empreses - També et podria interessar Empreses - També et podria interessar

També et podria interessar

 • T'expliquem quins són els criteris per classificar a una empresa en funció de la mida que tingui.
 • T'expliquem com ajuden a establir els impostos que ha de pagar cada treballador en funció dels seus ingressos
 • T'expliquem tots els detalls que necessites saber sobre aquesta associació estratègica temporal.