Com donar-se d'alta com empresa a través d'Internet

Descobreix la forma més senzilla i ràpida per fer aquest tràmit.
El procés de creació d'una empresa i seu posada en marxa comporten una sèrie d'etapes que solen ser laborioses i prenen cert temps. Avui dia, gràcies als avenços tecnològics, aquest procés s'ha simplificat, sobretot gràcies a què molts dels passos es poden fer de forma telemàtica. Aquesta nova possibilitat d'operar ofereix una sèrie d'avantatges respecte a la tramitació presencial tradicional com, per exemple, entre gaudir d'una major agilitat en portar-ho a cap. Si estàs interessat en crear el teu negoci, descobreix quin és el procés per donar-se d'alta com empresa a través d'Internet.
Top Alta En línia Empreses Top Alta En línia Empreses
Alta En línia Empreses
Estrena banc amb el Compte Negocis Benvinguda, sense comissions i alta 100% En línia.

Passos per a la creació d'una empresa

El procés de creació d'una empresa està compost per diferents etapes i comporta múltiples gestions. En aquest sentit, la seva planificació és molt important; ajudarà a estalviar temps, a fer més àgils els tràmits posteriors i a prendre en consideració tots els factors presents en la posada en marxa d'un negoci.

La primera etapa que constitueix la creació d'una empresa és la definició de la idea de negoci i de l'elaboració del pla d'empresa. Es tracta del pas més conceptual del projecte. Encara que a primera vista pugui semblar menys important i es tingui la temptació de dedicar-li poc temps per passar a les etapes de gestions administratives posteriors (en què realment es materialitzarà el projecte), és una de les etapes clau per augmentar les probabilitats d'èxit del futur negoci. 

El pla d'empresa és el document que analitza, defineix i recull els diferents factors a tenir en compte durant la constitució i posada en marxa del projecte: inclou l'activitat que es desenvoluparà al costat de l'estudi de viabilitat del negoci, el de mercat i de competència o la planificació a curt i llarg termini. Tenir en compte aquests elements facilitarà l'inici del negoci i ajudarà a reduir els possibles riscos. El pla de màrqueting també sol formar part d'aquest primer document i és fonamental per planificar les accions que donaran a conèixer la futura empresa.

Una vegada que el pla d'empresa estigui acabat, els interessats han de procedir a l'elecció de la forma jurídica del seu futur negoci. Aquest punt és fonamental, ja que cadascuna d'elles s'adapta a un tipus diferent d'empresa. Algunes de les més comuns són les societats limitades, les societats anònimes i els autònoms o empresaris individuals.

Una tercera etapa, que pot haver-se considerat ja en el pla d'empresa, és la cerca de finançament per comptar amb el capital necessari que permeti iniciar el projecte. Aquest finançament pot venir donada per una entitat bancària o per qualsevol altre organisme o persona del sector públic o privat.

A continuació, han de dur-se a terme una sèrie de tràmits de posada en marxa de l'empresa, que poden variar segons el tipus d'aquesta i que depenen de diversos factors. Ara és possible portar-los a cap a través d'internet, gràcies al Centre d'Informació I Xarxa De Creació D'Empreses, comunament conegut com CIRCE.

Avantatges de donar-se d'alta com empresa a través d'Internet

La plataforma digital de CIRCE, el sistema de creació d'empreses per Internet, permet donar d'alta un negoci de forma telemàtica. Això comporta una sèrie d'avantatges. La primera d'elles és una major rapidesa a l'hora de fer els diferents tràmits per posar-la en marxa, resultant també més àgil que si es duu a terme presencialment.

Un altre avantatge és la reducció del número de desplaçaments per part de les persones interessades en la creació de l'empresa. En aquest sentit, la tramitació telemàtica connecta als diferents organismes competents, permetent la comunicació entre ells i accelerant el procés.

Com donar d'alta una empresa a través d'internet

CIRCE és un sistema d'informació que disposa d'una plataforma electrònica que fa possible fer els tràmits de constitució i posada en marxa de determinats tipus d'empresa a Espanya de forma telemàtica. Els tipus de societats que es poden crear a través d'aquesta plataforma són els següents:

  • Societat de Responsabilitat Limitada (SRL o SL).​
  • ​Empresari Individual (Autònom).
  • Societat limitada de Formació Successiva (SLFS).
  • Societat limitada nova empresa (SLNE).
  • Comunitat de Béns.
  • Societat civil.

Els tràmits a dur a terme variaran segons el tipus de societat. No obstant això, els més comuns són els tràmits de la Seguretat Social, la inscripció al Registre Mercantil, la sol·licitud del NIE (provisional i definitiu) o l'emplenament del DUE. Aquest últim és el document únic electrònic, que permet enviar les dades a les diferents administracions que faran possible la creació de l'empresa a través d'Internet.

Central Alta En línia Empreses Central Alta En línia Empreses
Vols estrenar banc per al teu negoci?
Fes-ho amb la nostra Alta En línia per a Empreses, sense comissions
La realització de tots ells poden portar molt temps. A BBVA hem creat un nou sistema d'Alta En línia per a Empreses que el redueix a uns quants minuts, en fer-se en línia i sense paperassa. Només és necessari tenir a mà el DNI de l'administrador únic o solidari, les escriptures de constitució i poders i, finalment, instal·lar el certificat digital d'administrador únic i solidari (avalat i lliurat per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i un programa d'autofirma (amb què es garanteix la màxima seguretat en el procés). Així, si estàs interessat en la creació d'una empresa, només has d'entrar en bbva.es per descobrir la manera més ràpida i còmoda d'obrir el teu compte d'empresa.
CTA Alta En línia Empreses CTA Alta En línia Empreses
Alta En línia Empreses - També podria interessar-te Alta En línia Empreses - També podria interessar-te

També et podria interessar

  • T'expliquem com pots obrir un compte per a la teva empresa a BBVA gràcies al nou servei d'Alta En línia.
  • El certificat digital permet fer les gestions administratives de la teva empresa de forma més còmoda i àgil.
  • T'expliquem com pots obrir el compte bancari de la teva empresa a través d'Internet en pocs minuts i de manera senzilla.