Com donar d'alta la teva empresa a través d'Internet

Esbrina com agilitzar els tràmits de creació de la teva empresa.
Posar en marxa un negoci és un procés que implica fer un gran número de tràmits. Per llançar-se a l'aventura d'emprendre existeixen dues formes: constituir una empresa de la manera tradicional, que pot portar fins a un mes, o fer-ho de forma telemàtica en només tres dies. Aquesta opció simplifica gairebé tota la burocràcia en un només tràmit. Segueix llegint per esbrinar com donar d'alta la teva empresa a través d'Internet i agilitzar el procés.
Top Alta En línia Empreses Top Alta En línia Empreses
Alta En línia Empreses
Estrena banc amb el Compte Negocis Benvinguda, sense comissions i alta 100% En línia.

Consideracions prèvies i planificació

Si t'estàs plantejant com donar d'alta la teva empresa, has de saber que posar en marxa un negoci no és una tasca senzilla. Aquesta afirmació no s'ha de només a la complexitat del procés sinó també a la quantitat i la laboriositat dels passos que s'han de seguir. Idear un pla d'acció que tingui en compte les diferents gestions a fer és essencial per optimitzar el temps i agilitzar el procés de creació. A més, en plena era digital cal considerar certs factors, com l'estat del mercat, viabilitat del projecte, permisos i llicències necessaris o finançament, abans de llançar-se a emprendre. Per això, és interessant que aquest full de ruta inicial contingui un estudi previ i una definició clara dels objectius del projecte empresarial, a més d'una llista dels tràmits administratius. 

Una eina interessant per a aquesta fase de planificació és la que ofereix, de manera gratuïta, la Direcció General d'Indústria i de la PIME. Es tracta d'un document de treball per fer un pla d'empresa que engloba diversos dels punts ja esmentats. Aquest permet simular diferents escenaris econòmics per a així desembarassar dubtes sobre qüestions com el capital inicial necessari, el número d'empleats, els preus dels productes o serveis, etc. Totes aquestes consideracions prèvies serveixen per identificar fortaleses i debilitats i després plantejar estratègies que contribueixin a la viabilitat del projecte. 

Una vegada que s'hagi definit un pla d'acció, arriba el moment de donar un pas de vital importància: determinar la forma jurídica (societat limitada, societat anònima, comunitat de béns, societat cooperativa…) de la futura entitat empresarial. És important estudiar detingudament la informació sobre cada categoria i escollir la que millor s'adapti a l'activitat que es desenvoluparà, no només perquè aquesta elecció pot determinar els passos que caldrà seguir posteriorment, sinó perquè a Espanya només alguns tipus de societats mercantils poden crear-se a través d'Internet.

Els tràmits que s'han de fer a continuació depenen del tipus d'empresa, però solen incloure l'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors; en l'impost sobre activitats econòmiques; en el règim especial de treballadors autònoms i al Registre Mercantil. Afortunadament, aquest procés s'ha simplificat avui dia i alguns d'aquests tràmits poden fer-se de manera telemàtica en el Centre d'Informació I Xarxa De Creació D'Empreses (CIRCE).

Com fer els tràmits per donar d'alta a la teva empresa per Internet

Després de la fase de planificació, el següent pas és fer els tràmits que donaran lloc a la constitució i posada en marxa de l'empresa. CIRCE disposa d'una plataforma electrònica que permet dur a terme aquestes gestions a través d'Internet. Per fer-ho, l'empresari només ha d'emplenar el document únic electrònic (DUE) i el propi CIRCE s'encarregarà de donar d'alta a l'empresa després de posar-se en contacte amb les administracions implicades (Agència Tributària, Seguretat Social, Registre Mercantil, Notaria…). És important recordar que per complimentar el DUE en el portal CIRCE és necessari disposar d'un certificat electrònic. Una altra qüestió a tenir en compte és que els tipus de societats que es poden crear: Empresari Individual (Autònom), Societat de Responsabilitat Limitada (SRL o SL), societat limitada de Formació Successiva (SLFS), societat limitada nova empresa (SLNE), Comunitat de Béns i societat civil. 

En cas que sorgeixin dubtes durant el procés, és possible acudir a un Punt d'Atenció a l'Emprenedor (PAE) on es pot sol·licitar assessorament i informació sobre com donar d'alta una empresa.

Central Alta En línia Empreses Central Alta En línia Empreses
Vols estrenar banc per al teu negoci?
Fes-ho amb la nostra Alta En línia per a Empreses, sense comissions

Avantatges de donar d'alta la teva empresa per internet

Gràcies a la plataforma CIRCE per a la creació d'empreses per Internet, posar en marxa el teu negoci és més fàcil que mai. Una dels avantatges d'aquest sistema és que, en aprofitar les noves tecnologies i permetre la comunicació entre els organismes implicats, s'elimina la necessitat de desplaçar-se i fer cues per fer les gestions pertinents. Això agilitza i accelera considerablement tot el procés, i a més allibera a l'empresari de les limitacions geogràfiques i horàries que acompanyen als tràmits presencials. L'alta a través d'internet pot fer-se des de qualsevol part i a qualsevol hora.

Amb l'afany d'adaptar-nos als nostres clients més exigents i agilitzar encara més la posada en marxa del seu negoci, BBVA posa a disposició dels seus usuaris un servei d'alta en línia que redueix els tràmits d'obertura d'un compte bancari per part de les empreses. Aquest procés, que abans podia trigar fins a 15 dies, ara costa amb prou feines uns minuts. Per portar-ho a cap només necessitaràs presentar el DNI de l'administrador únic o solidari i les escriptures de constitució i poders, a més de tenir instal·lats en el teu ordinador el certificat digital d'administrador únic i solidari (avalat i lliurat per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i un programa d'autofirma (amb què es garanteix la màxima seguretat en el procés).

CTA Alta En línia Empreses CTA Alta En línia Empreses
Empreses - També podria interessar-te Empreses - També podria interessar-te

També et podria interessar

  • T'expliquem quins són els criteris per classificar a una empresa en funció de la mida que tingui.
  • T'expliquem com ajuden a establir els impostos que ha de pagar cada treballador en funció dels seus ingressos
  • T'expliquem tots els detalls que necessites saber sobre aquesta associació estratègica temporal.