Com aconseguir ajudes per a joves agricultors

Descobreix les claus per aconseguir el suport financer que necessites
L'agricultura constitueix una activitat fonamental per al desenvolupament de qualsevol societat, ja que és una font de recursos essencials per a la vida de les persones. No obstant això, el sector agrícola requereix una dedicació plena i una inversió que no sempre és fàcil d'assumir. Per aquesta raó, BBVA ha creat un nou espai per donar resposta a les necessitats financeres dels agricultors. Si estàs valorant sol·licitar alguna de les ajudes per a joves agricultors de la PAC, en domiciliar-la amb nosaltres podràs gaudir, a més, de tots els avantatges de l'Agropréstamo Anticipo PAC. En aquest article t'expliquem les diverses subvencions que tens a la teva disposició i com pots aconseguir-les per dur a terme el teu projecte agrícola.
Bàner superior Agropréstamo Bàner superior Agropréstamo
Domicilia la PAC a BBVA
I sol·licita l'Agropréstamo Anticipo PAC per tenir els diners abans de rebre la subvenció.

La PAC i els programes de desenvolupament rural

La política agrària comuna, més coneguda com la PAC, regula les subvencions que s'ofereixen a agricultors i ramaders en tot el territori de la Unió Europea. En el cas d'Espanya, hi ha ajudes directament vinculades a la PAC i d'altres relatives al Programa Nacional de Desenvolupament Rural (PNDR) i als programes de desenvolupament rural (PDR) de les diverses comunitats autònomes que compten amb el finançament del Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (FEADER).

Tanmateix, sigui quina sigui l'ajuda que vulgui sol·licitar, l'agricultor ha de garantir que a les seves instal·lacions es respecta la normativa europea sobre salut humana i animal, benestar dels animals, fitosanitat i medi ambient, com a requisits mínims.

Pagaments directes

Dins el primer grup, hi ha els denominats pagaments directes. Els agricultors poden rebre de la PAC aquest tipus d'ajuda, una subvenció general a l'activitat agrícola que, en determinades circumstàncies, es pot complementar amb altres subvencions. El pagament bàsic es calcula a partir de les hectàrees de l'explotació i es pot complementar amb d'altres específics, com el destinat a joves agricultors.

Per rebre la subvenció bàsica, el sol·licitant ha de ser un agricultor actiu de l'explotació del qual estigui situada a la UE. La concessió d'aquesta ajuda està subjecta a la presència d'un terreny agrícola que es faci servir per a una activitat agrària, és a dir, que s'ha de demostrar que el terreny s'utilitza, o almenys és apte, per a la cria d'animals o el cultiu. Així mateix, per accedir al règim complementari per a joves agricultors, el sol·licitant ha de tenir entre 18 i 40 anys, presentar un pla empresarial i exercir aquesta activitat durant almenys 5 anys.

Bàner central agropréstec Bàner central agropréstec
Aconsegueix una bestreta de la subvenció domiciliant la PAC en BBVA.
També pots sol·licitar l'import íntegre.

Subvencions a la primera instal·lació de joves agricultors

Els PDR inclouen subvencions destinades a la primera instal·lació que facin joves agricultors. En aquest cas, les entitats encarregades de publicar les convocatòries per a aquestes subvencions són les comunitats autònomes. Les condicions poden variar d'any en any i en funció de la comunitat autònoma, encara que, per regla general, poden ser beneficiaris d'aquestes ajudes els agricultors d'entre 18 i 40 anys que no hagin estat titulars d'una explotació agrària anteriorment. A més, han de tenir la capacitació necessària per gestionar la seva pròpia explotació i presentar un pla empresarial per fer-ho.

El pagament d'aquestes subvencions es fa en un mínim de dos terminis: un d'inicial que s'abona quan s'ha concedit l'ajuda i un altre subjecte al compliment del pla presentat a la sol·licitud.

Subvencions a la modernització de l'explotació

Els agricultors joves també poden optar a ajudes si part del seu projecte agrícola té per objectiu millorar o modernitzar la seva explotació agrària dins del marc dels PDR. Per tal de facilitar aquesta modernització, que contribueix a la sostenibilitat i el rendiment de l'activitat agrícola, les comunitats autònomes destinen part del pressupost de seus PDR a subvencionar aquest tipus de projectes.

Una vegada més, les condicions i requisits concrets d'aquestes ajudes poden variar d'una comunitat a una altra, però els joves agricultors en són, precisament, un dels grups destinataris. Com és lògic, hauran de complir amb els requisits generals de les anteriors ajudes i presentar, a més, un pla de millora específic per a la seva explotació que inclogui la superfície d'explotació, la maquinària i els equips, entre altres aspectes.

Com sol·licitar aquestes ajudes per a joves agricultors

El procediment per sol·licitar qualsevol d'aquestes ajudes és força senzill, ja que s'ha creat un sistema de sol·licitud única per a totes. La presentació es pot fer de forma telemàtica davant de l'autoritat competent a cada comunitat autònoma. Com que la sol·licitud està vinculada a la comunitat autònoma corresponent, els terminis poden diferir en funció d'on es trobi l'explotació. Per tant, és fonamental consultar els terminis aplicables a cada explotació, emplenar la sol·licitud correctament i aportar tota la documentació necessària.

En definitiva, hi ha diverses subvencions destinades a fomentar la incorporació de noves generacions al món de l'agricultura. Si compleixes amb els requisits, aquestes ajudes per a joves agricultors poden ser una oportunitat clau perquè emprenguis el teu projecte i gestions la teva pròpia explotació agrícola amb èxit. Consulta els terminis aplicables a la teva regió per presentar la sol·licitud i iniciar la teva trajectòria en el sector.

BBVA no és responsable del contingut, veracitat, exactitud, suficiència, integritat o actualització d'aquest article, ja que l'han elaborat tercers aliens a BBVA. L'article té valor merament informatiu i orientatiu; en cap cas no és vinculant ni obligatori i no constitueix cap oferta comercial o compromís contractual de BBVA.

Creat per Entropy.

Fonts:

CTA Agropréstamo CTA Agropréstamo
Empreses - També et podria interessar Empreses - També et podria interessar

També et podria interessar

  • T'expliquem quins són els criteris per classificar a una empresa en funció de la mida que tingui.
  • T'expliquem com ajuden a establir els impostos que ha de pagar cada treballador en funció dels seus ingressos
  • T'expliquem tots els detalls que necessites saber sobre aquesta associació estratègica temporal.