Què variables analitza BBVA Bconomy en calcular la teva salut financera?

Aprèn com BBVA Bconomy pot calcular el teu nivell de salut financera
El fet de disposar d'un coixí financer davant imprevistos o de complir els teus objectius d'estalvi et pot ajudar a viure amb més tranquil·litat. BBVA Bconomy és la nova eina desenvolupada per BBVA que ofereix als seus clients la possibilitat de tenir un control sobre les seves despeses i ingressos per poder millorar la seva capacitat d'estalvi. Per fer-ho, l'objectiu principal de BBVA Bconomy és calcular la teva salut financera o, més ben dit, proporcionar-te la informació necessària perquè puguis descobrir on podries estar gastant més del normal i en quins aspectes podries millorar.
Bàner Superior BBVA Bconomy Bàner Superior BBVA Bconomy
BBVA Bconomy
L'eina que t'ajuda a marcar-te una meta d'estalvi i aconseguir-la.
Les quatre variables que es tenen en compte en el càlcul del teu resultat són: la teva capacitat d'estalvi mensual, la teva llibertat financera, la teva taxa d'esforç per pagar l'habitatge i la teva taxa d'esforç per pagar els teus finançaments i préstecs. Aquestes quatre variables tenen en compte els teus ingressos, els teus estalvis i les teves despeses segons la informació de les teves posicions a BBVA.

Perquè coneguis millor el funcionament d'aquest càlcul, en aquest article t'expliquem què significa cada variable i com s'utilitzen. Utilitza BBVA Bconomy per calcular el teu nivell de salut financera!

1. Capacitat d'estalvi mensual

El que estalvies cada mes té un gran impacte en la teva salut financera, per poc que sigui. Aquests petits esforços d'estalvi són els que et poden permetre anar construint gradualment un coixí financer per fer front a imprevistos. Per això, BBVA Bconomy calcula la teva capacitat d'estalvi com una de les seves variables principals.

La capacitat d'estalvi mensual d'una persona es calcula restant les despeses mensuals als ingressos mensuals. Amb l'objectiu de fixar uns estàndards que constitueixin una situació que es consideri adequada per a la salut financera, es considera que un estalvi d'almenys el 20% dels ingressos mensuals per persona és la mesura òptima d'aquesta variable. Aquest percentatge forma part de la coneguda amb el nom de regla 50/20/30, que va popularitzar la senadora estatunidenca Elizabeth Warren en el llibre de l'any 2005 “All your worth”.

Per exemple, si una persona té 1.200 € d'ingressos al mes i 900 € de despeses, la seva capacitat d'estalvi mensual serà del 25%. Una situació que es consideraria suficient per crear un coixí segons els paràmetres de referència.

2. Llibertat financera

La llibertat financera és la segona de les variables que s'inclou en el càlcul de la teva puntuació a BBVA Bconomy. D'una manera senzilla, la llibertat financera és una mesura que pot permetre saber quants mesos podries viure sense ingressos mantenint el mateix nivell de despeses.

Per calcular la llibertat financera es tenen en compte el saldo total del compte en el moment del càlcul i altres estalvis que es puguin tenir en productes d'inversió, com ara fons, dipòsits, comptes de valors, etc.

Disposar d'una bona llibertat financera pot permetre tenir més tranquil·litat davant imprevistos. Per poder fer front a les teves despeses en cas que deixessis de tenir ingressos, la majoria dels planificadors financers, com Dave Ramsey (en el llibre “The Finantial Peace Planner”) o Suze Orman (a “The Road to Wealth”, entre d'altres obres) consideren que la llibertat financera òptima seria d'almenys sis mesos.

3. Taxa d'esforç per pagar l'habitatge

La tercera de les variables que s'utilitza a BBVA Bconomy és la taxa d'esforç per pagar l'habitatge, ja sigui hipoteca o lloguer. Per tenir una bona salut financera, una persona no hauria de destinar més del 40% dels seus ingressos al pagament de la hipoteca o lloguer, segons Fannie Mae, que és com es coneix popularment l'Associació Federal Nacional Hipotecària als Estats Units.

Continuant amb l'exemple dels 1.200 € mensuals, si aquesta mateixa persona té un lloguer de 540 € al mes significa que estarà destinant el 45% dels seus ingressos a pagar l'habitatge. Per tant, aquest seria un percentatge que s'estima per damunt del límit recomanat.

4. Taxa d'esforç per pagar finançaments i préstecs

L'últim dels paràmetres que s'utilitza per calcular la teva salut financera consisteix en la taxa d'esforç que fas per pagar deutes mensuals diferents dels indicats en la variable anterior. Aquests deutes poden incloure obligacions tan diferents com crèdits, préstecs, rebuts o compres finançades de targetes o altres conceptes. Per tenir una bona salut financera, es recomana no destinar més del 35% dels ingressos a pagar deutes. Ràtio recomanada en el llibre “Practicing Financial Planning: For Professionals and CFP Aspirants”, escrit per dos professors d'economia de la Universitat de Michigan.

Per finalitzar la relació amb el nostre exemple dels 1.200 €, si aquesta persona està tornant un préstec per a estudis pel qual paga 240 € al mes, la seva taxa d'esforç per pagar el deute serà del 20%. En aquest cas, per tant, estaria per sota del màxim recomanat.

Bàner Central Bconomy Bàner Central Bconomy
Comença a estalviar
Amb BBVA Bconomy podràs comparar les teves despeses i crear el teu coixí financer.

Com les variables es converteixen en un resultat

Una vegada que BBVA Bconomy disposa de totes les dades que t'hem explicat, l'eina converteix els resultats obtinguts en un número entre el 0 i el 25, en què 25 és la puntuació màxima per variable. Quan en una variable concreta de les quatre es compleixen els estàndards percentuals recomanats, i fins i tot es milloren, aquesta variable obté una puntuació de 25. Una vegada s'estimen les qualificacions de totes les variables, aquestes se sumen i donen com a resultat una puntuació de 0 a 100.

BBVA Bconomy: aprèn a estalviar i a controlar les teves despeses

Disposar de tota aquesta informació pot suposar una gran ajuda per poder començar a estalviar més. BBVA Bconomy et pot proporcionar recomanacions perquè puguis millorar la teva salut financera.

Ara que ja saps com BBVA Bconomy calcula el teu nivell de salut financera, t'animem a observar el teu nivell d'estalvi i aprendre a controlar les seves despeses. BBVA Bconomy et proporciona les eines necessàries per poder ajudar-te a complir les teves metes i objectius d'estalvi.

CTA Bconomy CTA Bconomy
Comptes - També et podria interessar Comptes - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Ajuden a identificar el banc receptor d'una transferència i garantir la seguretat del procés.
  • Hem posat a la teva disposició diverses funcionalitats en línia que faran més senzilles les teves gestions, siguis on siguis.
  • El temps que triga a fer-se una transferència varia. T'expliquem tot el que fa referència a aquesta operació bancària.
Comptes - Eines Comptes - Eines

Eines de comptes