Taula comparativa canals
  Apps Línia BBVA Caixers BBVA BBVA Contigo
Consultes BBVA Smartphone bbva.es Línia BBVA Caixers BBVA BBVA Contigo
Saldo i moviments de compte corrent, targetes, fons i plans. Apps BBVA.es Línia BBVA Caixers BBVA BBVA Contigo
Duplicats de rebuts i extractes. Apps BBVA.es Línia BBVA Caixers BBVA BBVA Contigo
Transferències emeses/rebudes. Apps BBVA.es Línia BBVACaixers BBVA BBVA Contigo
Estat de préstecs. Apps BBVA.es Línia BBVA   BBVA Contigo
Operacions        
Disposició i ingrés d'efectiu.      Caixers BBVA  
Realitza transferències i traspassos. Apps BBVA.esLínia BBVA Caixers BBVA BBVA Contigo
Pagament de rebuts en efectiu.      Caixers BBVA  
Pagament de rebuts contra compte corrent.   BBVA.es Línia BBVA Caixers BBVA BBVA Contigo
Pagament de tributs en efectiu.       Caixers BBVA  
Pagament de tributs contra compte corrent.   BBVA.es Línia BBVA Caixers BBVA BBVA Contigo
Devolució de rebuts domiciliats. Apps BBVA.es Línia BBVA Caixers BBVA BBVA Contigo
Compravenda de valors. Apps BBVA.es Línia BBVA Caixers BBVA BBVA Contigo
Aportacions a plans de pensions i fons. Apps BBVA.es Línia BBVA Caixers BBVA BBVA Contigo
Traspassos de targeta a compte. Apps BBVA.es Línia BBVA Caixers BBVA BBVA Contigo
Bloqueig de targetes. Apps BBVA.es Línia BBVA Caixers BBVA BBVA Contigo
Acceptació de l'esborrany de l'IRPF.   BBVA.es Línia BBVA Caixers BBVA BBVA Contigo
Enviament de diners a l'estranger.   BBVA.es Línia BBVA Caixers BBVA BBVA Contigo
Recàrrega de mòbils. Apps BBVA.es Línia BBVA Caixers BBVA BBVA Contigo
Efectiu mòbil. Apps BBVA.esLínia BBVACaixers BBVA BBVA Contigo