Eines de comerç exterior

Eines d'ajuda per al comerç internacional.

Test de l'exportador

Obtingues un diagnòstic que et permeti conèixer els aspectes que calen millorar i les accions que cal emprendre en relació amb l'organització, l'equip, l'oferta, els mercats i la capacitat financera de la teva empresa.

Més informació

Informes de països

Accedeix a informes sectorials internacionals per conèixer la realitat dels negocis en més de 50 països. Pots filtrar per país o sector segons t'interessi.

Més informació

Cercador de barreres d'accés al mercat

Et mostrem quines seran les barreres comercials d'accés a cada mercat i els requisits necessaris per introduir el producte en aquests mercats.

Més informació

Elecció d'Incoterms

Esbrina quins són els termes comercials que s'adapten millor a l'operació d'importació o exportació que facis.

Més informació

Radar de mercats

Troba els mercats amb més potencial per als productes que vols exportar.

Més informació

*Els continguts, les bases de dades i les eines de Comerç Exterior a què donem accés des d'aquesta pàgina els subministra i gestiona per ANALISTEAS FINANCIEROS INTERNACIONALES S.A. 

ANALISTAS FINANCIROS INTERNACIONALES S.A. (d'ara endavant, AFI) és una societat domiciliada a Madrid, C/ Marqués de Villamejor, 5, 28006 i inscrita al Registre Mercantil de Madrid full núm. 79.387, foli 173, tom 8.329, Secc. 3a del llibre de Societats, i CIF núm. A-78603206. 

Responsabilitat d'ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES S.A.
Els continguts, les bases de dades i les eines de Comerç Exterior a què donem accés des d'aquesta pàgina les ha desenvolupat i realitzat AFI sota la seva responsabilitat exclusiva. 

AFI es compromet a fer servir tots els mitjans a la seva disposició per proporcionar informació completa, fiable i actualitzada. Aquesta informació es facilita només a efectes informatius, per la qual cosa el seu ús no pot donar lloc a responsabilitat per part d'AFI ni de BBVA, sent els usuaris els únics responsables de l'ús que en facin. 

Dret de propietat sobre la informació
L'ús del contingut d'aquesta pàgina no constitueix un dret de propietat sobre les dades disponibles. Tota la informació, dades, textos, taules, continguts audiovisuals i gràfics proporcionats per AFI en aquesta secció estan subjectes a drets de propietat industrial o intel·lectual, la titularitat dels quals pertany a AFI o a tercers. 

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquestes eines de Comerç Exterior a què donem accés, la revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial d'AFI donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.