Novació préstec ajudes ICO COVID-19

Informació per a novació d'operacions ja signades

A BBVA et volem ajudar a reduir l'impacte del coronavirus en el teu negoci.

Si ets un autònom o una empresa i tens una operació formalitzada i avalada per l'ICO amb anterioritat al 18 de novembre de 2020 (data de publicació al BOE del RD llei 34/2020) pots sol·licitar una novació per a l'extensió dels terminis de venciment o carència de les operacions avalades per la línia de liquiditat, o només carència per la línia d'inversió.

Aquestes possibilitats tenen com a objectiu fomentar, entre d'altres, l'accés al finançament d'empreses i autònoms i evitar que eventuals tensions de liquiditat es transformin en problemes de solvència en el teu negoci.

En què consisteix?

 • El RDL 34/2020 és aplicable per a les operacions formalitzades abans del 18 de novembre de 2020 i es pot sol·licitar sempre que es compleixin els requisits establerts:
  • Una extensió del termini de la teva operació per un termini màxim de 3 anys sobre el venciment inicial, sense que en cap cas superi els 8 anys de formalització, per als contractes signats sota la Línia ICO Avals Liquiditat COVID-19 (RDL 8/2020).
  • L'increment en la carència per un termini de 12 mesos addicionals, amb un màxim de 24 mesos sobre el que s'ha signat inicialment, per a les operacions formalitzades sota la Línia ICO Avals Liquiditat COVID-19 (RDL 8/2020) i la Línia ICO Avals Inversió COVID-19 (RDL 25/2020).

Quins són els requisits necessaris?

 • Si ets autònom, Pime o empresa amb una operació formalitzada i avalada per l'ICO, podràs sol·licitar la novació de la teva operació a l'entitat on se't va concedir, sempre que compleixis els criteris següents:

  • Que les operacions avalades hagin estat formalitzades amb anterioritat al 18 de novembre de 2020 (data de publicació al BOE del RD llei 34/2020).
  • L'operació avalada per a la qual se sol·licita la modificació del termini o la carència, ni cap altra finançament concedit pel banc al client, pot estar en mora (impagament superior a 90 dies).
  • No tenir una CIRBE en mora a la data de formalització de l'extensió
  • Que el banc no hagi comunicat a l'ICO cap impagament de l'operació per a la qual se sol·licita l'extensió a la data de formalització d'aquesta.
  • Que l'empresa no estigui subjecta a procediment concursal.
  • Que l'empresa o l'autònom compleixi amb els límits establerts a la normativa d'ajudes d'Estat de la UE.

Quin cost té l'ampliació de terminis?

 • El preu de l'operació del client només es podrà incrementar sobre les operacions per a les quals se sol·liciti una ampliació del venciment en les quals es produeixi un encariment del cost de l'aval que l'extensió del termini pogués comportar.

  • Sense modificació de cost, per als clientes que sumin fins a 800.000 euros en finançament avalat per l'ICO i altres ajudes d'Estat rebudes subjectes al Marc Temporal (subvencions, etc.). Aquest import de 800.000 serà de 120.000 per a sector de la pesca i de 100.000 per al de l'agricultura.
  • Per a la resta d'operacions que superin els límits anteriors (800.000 amb caràcter general i específics segons el sector) únicament es podrà incrementar el preu de l'operació en línia amb l'increment del cost de l'aval que s'apliqui per l'extensió del termini sol·licitat. Aquest increment de cost d'aval s'aplicarà amb caràcter retroactiu des de la data de signatura de l'operació seguint els costos aplicats per l'ICO. A l'acord del Consell de Ministres de 24 de novembre es recull la taula de costos d'aval autoritzats per a les extensions de termini.

Fins quan pots fer la sol·licitud?

 • La data final fins a la qual podràs sol·licitar la novació de les teves operacions signades és el 15 de maig de 2021.

Com se sol·liciten les ajudes?