Hipoteca pont

Una hipoteca pont és un tipus de préstec hipotecari que permet adquirir una nova casa o pis quan encara s'està pagant el préstec de l'actual habitatge, que al seu torn es vol vendre. D'aquesta manera, la nova hipoteca que es contracta cobrirà el cost de l'habitatge que es comprarà més la quantia pendent de devolució del préstec de l'habitatge actual, així com els costos de gestió associats a l'operació.

Des del moment de contractar aquesta hipoteca, es disposarà de 2 a 5 anys (segons les condicions) per vendre l'immoble anterior. Així, durant aquests primers anys de la vida de la hipoteca s'haurà de fer front al pagament d'una quota, que pot ser de tres tipus:

  • Quota amb carència de capital: igual que en un període de carència en una hipoteca corrent, amb el pagament d'aquesta quota només es fa front a l'interès del préstec, per la qual cosa no s'amortitza el capital pendent de devolució, encara que el seu cost és inferior al d'una quota normal.
  • Quota especial reduïda: l'import de la quota serà sensiblement inferior al de les quotes posteriors a la venda de l'habitatge original, encara que la majoria dels diners invertits aniran destinats a pagar interessos.
  • Quota normal: s'amortitzen capital i interès al seu ritme normal. 

La hipoteca pont permet, a més, aconseguir un finançament de fins al 100% del valor de taxació del nou habitatge, així com cobrir les seves despeses, mentre no se sobrepassi el 80% del valor total de taxació dels dos habitatges.

Per la seva part, el període d'amortització pot arribar a ser de fins a 40 anys i les entitats bancàries no acostumen a cobrar una comissió per amortització parcial després de la venda del primer habitatge.

Els requisits de concessió d'aquest tipus d'hipoteques no difereixen dels que es demanen per a una hipoteca corrent, ja sigui a tipus fix o variable. Això comprèn tràmits notarials, registrals i fiscals habituals, comprovació de la solvència del titular i taxació dels dos immobles, entre els principals costos.

Tanmateix, les garanties exigides per a la concessió d'una hipoteca pont són habitualment superiors, ja que és una operació bancària que comporta un risc més alt per a l'entitat.

També et podria interessar