Comissió sobre modificació de condicions

Quan tens un préstec contractat, pots sol·licitar al banc el canvi d'alguna de les condicions d'aquest. En aquest cas, el banc fa una anàlisi del risc que poden suposar per a l'entitat les modificacions a efectuar. Si el banc ho accepta, t'apliquen aquesta comissió, que cobreix les despeses associades als tràmits fets per a la modificació del contingut del contracte, així com l'anàlisi prèvia.