Comissió de reclamació de posicions deutores vençudes o excedits en comptes

Quan t'endarrereixes en el pagament d'una quota o es produeix un descobert en el teu compte, el banc et cobra una única vegada una quantitat fixa per les gestions efectuades amb tu per a la recuperació de la quantitat. Només et pot cobrar una vegada per una mateixa posició deutora.

Aquesta comissió és diferent de la comissió d'obertura sobre descoberts.